Solgte seg for 4100 kroner

Sjømannen som viet 13 år av sitt liv for å bygge det han mente var verdens flotteste seilbåt og ble Sigurd Coates fortrolige, jobber nå for å hindre ham i å ta «Britannia» ut av Russland.

Publisert

Hardnakkede rykter går nå ut på at isbrytersjømannen Sigurd Coates tok med seg til Norge og Risør Trebåtfestival slik at han kunne lære seg å bli båtbygger, er mannen som for 20000 rubler, - 4100 kroner lot seg overtale til å fjerne navnet på hekken på «Britannia» og erstatte det med påmalte «Tsar Peter». I så fall har han gjort seg skyldig i svindelforsøk og bør tiltales sammen med de tre andre som politiet i Arkhangelsk nå har reist tiltale mot, mener Sigurd Coates.

Mannen som fremdeles er ansatt ved Solombala Shipyard vet også sannsynligvis hvor nøklene til «Britannia»s ekstrautstyr befinner seg. Ekstrautstyr som er nødvendig for at «Britannia» skal få sjødyktighetserklæring for å kunne forlate Arkhangelsk. Selv hevder han at det ikke er tilfelle, men han erkjenner å være ansatt ved verftet i en slags «sektretær-funksjon». Båter bygger han i hvert fall ikke. Slik aktivitet har det ikke vært på verftet de siste tre årene.

Det er på det rene at mannen har vært svært bekymret over hvordan det skulle gå med «»Britannia», men hans bekymring har trolig vært mer knyttet til hans egen båt, som fremdeles befinner seg i byggehallen og som mannen stadig bygger på.

Imorgen er folk i arbeid igjen etter helgen og det er særlig namsmann og kriminalpoliti som vil få hendene fulle med «Britannia-saken» fra morgenen av.

Sjøsetting tirsdag

Det går nå mot sjøsetting tirsdag. To flytekraner skal være klare og værforholdene de aller beste for å gjennomføre den spennende operasjonen. Det er spådd nesten vindstille, noe som er nødvendig for at de fire taubåtene skal holde kranskipene i posisjon. «Britannia» skal da løftes ca 100 meter fra bryggekanten før det tilstrekkelig dybde for båten. Den skal deretter slepet til en annen kai i området der det som finnes av ustyr kan lastes ombord, og hovedmasten rigges. Deretter blir det dager med maskin- og annen testing.

Uten forsikring

Sjøsettingen som i og for seg bør være kurant, er likevel spennende fordi man ikke har funnet noe forsikringsselskap som har villet forsikre båten mens den befinner seg i Russland, heller ikke under sjøsettingen. Løftestropper er spesiallaget i Korea og skrevet som skal holde stroppene fra hverandre er ferdig sveiset og skal holde mer enn de 150 tonn som er vekten på «Britannia».

Klareringsproblemer

Bant det innelåste utstyret finnes også skipets dokumenter som er nødvendig for å klarere «Britannia» for utførsel. Hert finnes også redningsflåter, stag og strekkfister, samt en rekke mer eller mindre viktig utstyr. Ingen tør idag å spekulere i hva som skjer om ikke dette utstyret blir frigitt før båten ellers er seilingsklar. I domsparpirene for overlevering av båten til Sigurd Coates fremgår det ikke lister over ekstrautstyr, og det er ikke klart om vanlig rettprasksis i Russland tilsier at ekstrautstyr som  tilhørende båten nødvendigvis er omfattet av den nå rettskraftige dommen. Hvis ikke foreligger to alternativ, a) å få rettens kjennelse for utlevering av ekstrautsyr så raskt som mulig, eller b) at havnemyndghetene i Arkhangelsk som kjenner «Britannia-historien» ser mellom fingrene av viktige dokumenter mangler, og likevel klarerer båten for eksport.

I løpet av morgendagen vil mye av dette være klart, og da skal også Sigurd Coates møte det offentlig kontoret for internasjonalt samarbeide her i regionen, for å få et ikke-rettslig, men forretningsmessig press i saken.

Avreise i uke 25

Avreise fra Arkhangelsk før uke 25, det vil si uken som starter med 15. juni, er lite sannsynlig. Normalt regner man 8-10 dagers transport med seilas døgnet rundt for å komme til Son, der man i beste fall vil være rett over St. Hans. Det blir spennende dager i Arkhangelsk.