HVA LEDERNE MENER: BUNDEFJORDEN SEILFORENING

Tid for planlegging av det nye året
Tid for planlegging av det nye året

Tid for planlegging av det nye året

I Bundefjorden gleder man seg over sportslig fremgang, men har utfordringer med kommunen.

Publisert Sist oppdatert

2015 var et ganske så bra år for foreningens seilere, som også 2014, 2013, 2012 og så videre bakover var. Er det da noen grunn til å endre så mye for planleggingen av 2016? Vi har både bredde og topp hos våre seilere i joller og storbåt.

Vel – det er det vi skal drøfte og fastlegge de neste ukene frem mot årsmøtet 17. februar.

Jolleseilerne satser videre i foreningen først og fremst med Optimister og Lasere. Disse enmannsjollene har vi meget god kompetanse internt i klubben til å drive satsingen videre med. Da sikrer vi grunnlaget for rekrutteringen og bredden, og at de som satser mot toppen kan ivaretas lokalt og i godt samarbeide med naboforeninger og seilforbundet. Vi ser at de unge seilerne vokser med oppgavene og flere tar på seg viktige roller som trenere og ledere. De er med og preger miljøet på en positiv og god måte.

Tomannsjoller og moderne, fremtidsrettede joller hadde vært spennende å vurdere en satsing på hos oss, men det er ressurskrevende og foreløpig har ingen uttrykt ønske og vilje til breddesatsing på disse. Er det enkeltseilere som vil satse her, skal vi støtte og søke samarbeide med andre klubber. Vi prioriterer de tradisjonelle og «sikre» enmannsjollene også i 2016.

I løpet av det kommende året søker vi å arrangere et stort jollearrangement, for eksempel NM eller NC, i Bundefjorden. Vi vil – som tidligere år – arrangere våre populære aktivitetsuker gjennom sommerferie-ukene.

For storbåtseilerne planlegger vi heller ikke de store endringene internt hos oss. Vi har landets største midtuke-regattaer, og disse vil vi opprettholde i konseptet fra 2015. Dugnadsinnsatsen i onsdagsregattaene vil vi fortsette med ved at egne skippere med mannskap utøver rollen som regattasjef og resultatansvarlige. Dette gir fantastisk læring og hever den generelle kompetansen i klubben på en positiv måte.

Våre to tradisjonelle regattaer, Bundefjorden Rundt og Opplagsregattaen, må vi kanskje tenke noe nytt for. Det er potensiale for å få med flere deltagere enn hva vi har fått til de senere årene. Evaluering gjør vi, og forbedringer på enkelte punkter kan komme på våre storbåt-regattaer for 2016.

Seilforbundets seilsportsliga med J/70 er kommet på en positiv måte. Med utvidelsen til to divisjoner planlegger og forbereder vi for sannsynlig deltagelse fra Bundefjorden Seilforenings side i 2016. Men i denne sammenhengen må vi vurdere bredere hva dette kan gi foreningen, det vil si noe mer enn at fem–seks seilere får «sponset» noen spennende regattaer i en spennende båttype.

Kan vi som forening få noe mer ut av dette på en positiv måte?

Kan det gå på bekostning av våre egne aktiviteter?

Storbåtseilere sliter med mannskapets tidsklemme, og jolleseilerne har egentlig nok med egen satsing. Er J/70-initiativet så bra, enkelt, moro og sportslig utfordrende at vi får foreningens medlemmer med på dette som en «foreningssak»?

Vi ser nok resultatet av dette i løpet av 2016.

«Myren», jolleområdet ytterst på Malmøya som vi har disponert siden tidlig på 1980-tallet, har vært livlig omtalt på våre sider i flere år. Dette er et friområde som kommunen nå krever at foreningen har en leieavtale for å disponere. De offentlige etatene jobber sakte, og den leieavtalen vi for vår del har signert, skal godkjennes i Oslo bystyre. Nå har det vært valg og et nytt bystyre har fokus på «sine» merkesaker. Hvor blir det av fokus på frivillighetsarbeidet og satsing på barn og ungdom og natur-nær idrett som vi bedriver i seilforeningen?

Håpet på en løsning for 2016 er fortsatt til stede. Godkjent avtale av Oslo bystyre eller ikke – vi i Bundefjorden Seilforening søker å etterleve den avtalen vi har signert og gir med den våre medlemmer positive og gode opplevelser.

Jeg ønsker dere alle et riktig godt nytt år.

Bjørn Strand Jacobsen, leder i Bundefjorden Seilforening