Tyvegodset tar nye veier

Stjålne båter og båtmotorer fraktes nå i større grad ut av landet og østover. Derfor er det ikke lenger nok å drive kontroll på sjøen og i marinaene, heter det i en pressemelding fra Finansnæringens Fellesorganisasjon.

Publisert

Torsdag 23.september ble det derfor gjennomført en utgående grensekontroll på Svinesund. Dette er resultat av et banebrytende samarbeid mellom politi, tollvesen, forsikringsbransjen og flere andre instanser.

 - Kriminalitetsbekjempelse krever samarbeid. Internasjonale nettverk, forebygging og kompetansedeling er derfor avgjørende. Ingen greier denne jobben alene, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Banebrytende samarbeid

Aksjonen Maritim Høstjakt 2011 i Oslofjorden og på Svinesund fant sted torsdag 22.september. Aksjonen var et samarbeid mellom Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), politi- og lensmannsetater, Toll- og avgiftsetaten, forsikringsselskapene, Statens vegvesen, båtorganisasjonene og båtbransjen. Dette samarbeidet har gått over flere år, med jakt på stjålne båter og motorer i havner og marinaer. Nytt i år var den utgående grensekontrollen på Svinesund.

- Mye av tyvegodset blir fraktet langs veien og ut av Norge. Vi ser en mer målrettet organisert kriminalitet, med mobile vinningskriminelle. Fritidsbåtflåten i Norge er estimert til 123 milliarder kroner. Det er store verdier, og mer enn dobbelt av forsikringssummen i de selskapene vi har statistikk over. Det omsettes også flere og dyrere båter i Norge. Risikoen for økonomisk kriminalitet, hvitvasking og forsikringssvindel er økende, sier Westby.

Etatene bak aksjonen Maritim høstjakt mener at dette krever at vi tenker nytt i forhold til samarbeid om kriminalitetsforebyggende arbeid. Det er til stor nytte for samfunnet og for den enkelte forsikringstaker. En høy andel av forsikringssvindel og tyverierstatninger vil på sikt kunne gi høyere forsikringspremier for kundene.

Ønsker obligatorisk småbåtregister

Etatene som har samarbeidet under dagens aksjon ønsker et obligatorisk småbåtregister gjeninnført. Et obligatorisk registrering av småbåter vil være et meget godt verktøy blant annet for å forhindre forsikringssvindel og hvitvasking av ulovlig ervervede midler med tilhørende organisert kriminalitet. Det vil også bedre sikkerheten til sjøs fordi politiets kontrollmyndigheter vil bedres.

Store verdier

De siste ti årene har det i følge FNO-statistikk blitt stjålet 4660 båter og 8000 båtmotorer i Norge. Det har gitt erstatningsutbetalinger fra forsikringsselskapene på 950 millioner kroner. I 2010 var erstatningsutbetalingene på 85 millioner kroner. Det var i alt 1950 tyverier av og fra båt.

Råd til båteiere nå på tampen av båtsesongen:

Mange båter har ligget ubrukt lenge på grunn av mye dårlig vær. Det betyr at de også ligger uten tilsyn. De kriminelle vet dette og benytter denne tiden når få bruker båten og det er mørkt i marinaen. Ta en ekstra sjekk på båten og sikre den og motor så godt det lar seg gjøre.

Funn og erfaringer etter Maritim høstjakt:

Kunnskapsdeling og samarbeid mellom Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), politi- og lensmannsetater, Toll- og avgiftsetaten, forsikringsselskapene, Statens vegvesen, båtorganisasjonene og båtbransjen er avgjørende for å forebygge og avdekke kriminalitet. Dagens aksjon var lærerik og samarbeidspartene ønsker å videreføre denne typen kunnskapsdeling og samarbeid i framtiden.

• Kontrollene med båt i Oslofjorden resulterte i at Tollvesenet beslagla en båt av typen Yamarin 59 DC med 115 hk motor ved Hvaler. Totalt ble 56 båter kontrollert.

• På Svinesund ble det i løpet av dagen kontrollert 251 kjøretøy. Det resulterte i 2 anmeldelser, derav 1 med promille og 1 uten gyldig førerkort, 2 forenklede forelegg, derav 1 moped på motorvei og 1 med for høy hastighet, 1 avskilting, samt ett gebyr for dokumenter og ett gebyr for dekk.

• På Ørje ble 88 stk kontrollert uten funn.

• Veivesenet hadde 1 avskilting pga overlast samt for dårlig kjøretøy