USA: Seilbåtproduksjonen ned 19 prosent i 2008

Salgstallene for den amerikanske seilbåtbransjen er tilbake på 1991-nivå. Det viser produksjonsstatistikken for 2008.

Publisert

Ferske tall fra The Sailing Company konkluderer med at det ble solgt 19 prosent færre seilbåter i USA i 2008 sammenlignet med 2007, mens verdien på de solgte båtene gikk ned hele 31 prosent.

11 427 båter ble ifølge IBI News solgt på det enorme amerikanske markedet i fjor, 2731 færre båter enn året før den høstlige finanskrisen slo til for fullt. Som følge av denne kraftige nedgangen har landets verftsbransje kuttet bemanningen med nesten en fjerdedel siden 2007, og rapporten viser at båtsalget nå er på nivå med det tunge «luksusskatt-året» 1991.

Alle typer båter blir rammet av markedssvikten, men verst ute er faktisk «folkesegmentet» mellom 20 og 36 fot, der salget falt med en fjerdedel. Svikten i dette volummarkedet er trolig årsaken til at omsetningen sank langt mer enn båttallet.

Også importbåter er rammet av bråstoppen i USA, og den mest populære klassen er også her mest utsatt: Markedet for 20-35-fotere er nesten halvert. Men det er samtidig innen importbåtene de eneste positive tallene er å finne: Omsetningen av helt store båter, beist på over 45 fot økte faktisk med ti prosent - mens salget flerskrog-båter økte med sju prosent. Store flerskrog-båter representerte vel en tredjedel av alle importbåter til USA i 2008.

Omsetningsprognosene for 2009 spår ytterligere fall i markedet, som ventes å bli i overkant av 10.000 båter. Dette innebærer en nedgang på ni prosent på antallet omsatte USA-båter. Men IBI News advarer mot å ta selv disse tallene for god fisk: USAs seilbåtindustri har hyppig vært alt for optimistisk i sine salgsprognoser.