HVA LEDERNE MENER: FREDRIKSTAD SEILFORENING

Utfordringer i familien
Utfordringer i familien

Utfordringer i familien

I Fredrikstad Seilforening er det ikke nok armer og bein.

Publisert Sist oppdatert

Styret har gjennomført årets heldags styresamling, betegnende nok, på Familievernkontoret. Vi har nemlig noen utfordringer i familien. Det er ikke nok armer og bein i foreningen til å få gjort alt det vi ønsker å få gjennomført. Utfordringene er store.

En av de tingene vi etter hvert må ta inn over oss, er at folk rett og slett ikke lenger har tid til dugnad på samme vis som tidligere.

Utfordringen kan et stykke på vei løses ved å kjøpe enkelte av de tjenestene som tidligere ble gjort ved felles arbeidsinnsats. Dette forutsetter økte inntekter.

Økte inntekter kan oppnås på flere måter. Den enkleste er å kvalitetssikre våre egne økonomiske rutiner. Slik sikrer vi for det første at vi rent faktisk får inn de inntektene vi har budsjettert med. For det andre bidrar det til bedre kontroll med at vi ikke betaler for noe vi faktisk ikke trenger.

Dette må selvfølgelig gjøres samtidig med at vi gjør en anstrengelse for å øke sponsorinntekter og få til nyrekruttering. Vi ser også at vi har ligget langt under andre foreninger når det gjelder hva vi tar inn av inntekter på utleie av klubblokaler, utleie av gjesteplasser og så videre.

En annen konsekvens av at vi mangler folk, er at vi sliter med å få fylt vår tildelte spalteplass her i SEILmagasinet og få fylt opp hjemmesidene med innhold.

Vi oppfordrer derfor både skriveglade og andre medlemmer til å komme mer aktivt på banen.

Morten G. Jansson, sekretær i Fredrikstad Seilforening