UTKIKKEN

Båtbyggere i hardt vær

Publisert Sist oppdatert

Første uke av mars tilbrakte SEILmagasinet tid i tingretten i Fredrikstad. Der pågikk en sak mellom Dufour-eier Halfdan Solberg og det franske verftet som har bygget båten. Solberg kjøpte en Dufour 405 i mai 2011, og seilte båten på sommertur. Da båten ble tatt på land om høsten, oppdaget han sprekker mellom kjøl og bunn av båten.

I 2015 konkluderte takstmann Are Wiig med at båten ikke var sjødyktig. Avstivingsrammen i båten, den såkalte innerlineren, hadde løsnet fra skroget. Rammens funksjon er blant annet å fordele kreftene fra kjølen over en større flate.

Saken belyser en rekke interessante forhold for oss seilere. Hovedspørsmålet knytter seg til båtenes sikkerhet. Det finnes eksempler de senere årene på at kjølen har løsnet fra skroget på ulike seilbåter, og enkelte ganger med fatale konsekvenser.

I retten kom det frem at Dufour mener at en løs innerliner ikke har betydning for båtens sikkerhet. Verftet hevder videre at det er norsk opplagspraksis som har skapt sprekkene mellom kjøl og skrog. Båten er ikke bygget for å stå hele vinteren på kjølen med støtter på løs grunn, hevder verftets direktør.

Pendling

En svensk ekspert oppnevnt av retten gir verftet rett i at norsk opplagspraksis kan være en forklaring på sprekkene, men sikre kan man ikke være. Saksøkers sakkyndige, professor Andreas Echermeyer ved NTNU, etterlyser nemlig konstruksjonsberegninger.

Han har undersøkt båten og kan konstatere at verftet ikke har fulgt ISO-kravene for festing av innerlineren. Echermeyer har kartlagt sprekker mellom kjøl og skrog, som han hevder har oppstått fordi kjølen har pendlet. Professoren beklager mangelen på konstruksjonsdata, og sier, – jeg er en vitenskapsmann, jeg blir ikke overbevist før jeg ser beregninger.

Rettens vurdering vil foreligge i løpet av våren. SEILmagasinet vil selvsagt følge denne saken helt i mål, og vi rapporterer fortløpende om nyheter på seilmagasinet.no. Dommen vil gi interessant informasjon om rettighetene våre som båteiere. I dette tilfellet er jo saken ført mot verftet, siden daværende norsk importør ikke lenger eksisterer.

Dufour er ikke alene om utskiftning av norsk importør de siste årene. Kundeklager, etterarbeid og reparasjoner har lagt press på økonomi og humør til flere norske forhandlere de senere årene.

SEILmagasinet får tidvis kjeft av importørene for å omtale disse sakene. Vi forstår at det er kjedelig med oppmerksomhet rundt klager og feil, men det er vår jobb å holde bransje og forbrukere oppdatert om det som skjer. På godt og vondt.

Sannheten må for dagen også i vår lille seilverden.