Ny teknologi kan redde liv

Fra neste år av kan søk og rednings sendere sende AIS signaler. Rekkevidden vil øke og posisjonen mer nøyaktig.

Publisert

SART er et elektronisk hjelpemiddels som gjør at om du havner i en flåte vil du enklere bli sett av de som søker etter deg, eller fartøy i området. SART står for Search & rescue, som betyr søke og berge. Til nå har SART vært et hjelpemiddel som gjør at du vil bli sett som person i nød på radaren til fartøy som leter etter deg.

Bruker AIS

Det nye systemet AIS SART sender AIS signaler som gjør at søkefartøy får inn AIS signaler i stedet for signaler på sin radar. Alle skip har AIS systemer om bord, og AIS begynner også å bli mer vanlig på fritidsfartøy. AIS er et automatisk identifiseringssystem som gjør at du kan få informasjon om skipstrafikken rundt deg. Dette er et påbudt system på nyttefartøy, og de bruker et system som kalles klasse A. Fritidsbåter bruker klasse B. AIS systemer for båter kan enten være et system som kun mottar signaler om andre skip og båter, eller et system som i tillegg sender info om din båt.

Har du AIS om bord vil du kunne se flåten du leter etter på din plotter.

Bruk penger på sikkerhetsutstyr

Vår elektronikk ekspert holdt foredrag om elektronikk under Sjøen for alle. Der fortalte hun at folk tenker for lite på sikkerhetsutsyr, og hun presenterte en liste over hva du bør ha om bord. SART var et av punktene på listen.

Du kan se hva hun syns er viktig her.

Jotron har AIS SART i sitt sortiment. Vi har fått pressemelding fra dem om det nye systemet.

AIS-SART

 - fremtidens Søk og Rednings Sender

Innovativt - er det rette ordet å bruke når man skal beskrive Jotron AS og firmaets nye AIS-SART.

Fra 1. Januar 2010, etter flere års produktutvikling og målrettet arbeid gjennom IMO (International Maritime Organisation), er AIS-SART blitt adoptert inn i GMDSS-regelverket som et sidestilt produkt til dagens radar-SART.

Det unike og innovative, med AIS-SART, er kombinasjonen mellom den fysiske størrelsen og den tekniske løsningen. Rent fysisk så er den nye AIS-SART identisk med Jotron`s Radar-Sart, type Tron SART20. Det betyr en totalhøyde på 251mm og en vekt på ca 450g.

Teknologisk sett baseres AIS-SART seg på følgende prinsipper; Enheten vil være ferdig programmert fra fabrikanten med en unik ID kode, den vil motta sin posisjon via en innebygget GPS antenne, disse dataene sendes i det martime FM båndet på de internasjonale AIS frekvensene (AIS A og AIS B).

Hvordan virker en AIS-SART?

I detalj foregår dette etter et fastsatt mønster. Hvert minutt sendes det en sekvens som består av 8 meldinger, hver melding tar ca. 25 millisekunder å sende ut. 4 meldinger sendes på kanal A og 4 på kanal B. Samtlige 8  meldinger sendes innefor en tidshorisont på 14 sekunder. Denne tidshorisonten er definert ut ifra kalkulasjoner som er gjort i forbindelse med utfordringene med vann og ”bølgedal og bølgetopp”. Fortreffligheten med den nye AIS-SART teknologien er at man kun trenger å detektere 1 av de 8 meldingene gjennom en AIS mottaker. Ved at man sender disse meldingene innenfor en tidshorisont på 14 sekunder, vil man mest sannsynlig få sendt 1 melding når enheten er på en bølgetopp.

Hvordan vet man at dette er et signal fra en AIS-SART? 

Alle som kan ta imot og detektere et AIS signal, vil også få detektert en AIS-SART. Signalet fra en AIS-SART vil komme opp med et unikt MMSI liknende ID nummer, hvor de tre første tallene vil være ”970”. Et MMSI nummer er bygget opp med totalt 9-siffer. ID koden på AIS-SART´en bruker de resterende 6 siffrene til å angi en fabrikant kode (2 siffer) i tillegg til et unikt serienummer på enheten (4 siffer).

I tillegg til det unike identifikasjonsnummeret, vil også et AIS-SART signal komme frem, med riktig posisjon på et elektronisk kart, koblet til AIS-transponderen ombord. En AIS-SART vil da bli vist som en sirkel med et innebygget kryss.

AIS-SART testresultater

Som en del av prosessen i arbeidet med å lage en internasjonal standard for AIS-SART har det blitt gjennomført tilsammen 3 tester i regi av IALA / IEC hvor Jotron`s AIS-SART har blitt brukt som testobjekt. Den første testen ble gjennomført sommeren 2008 i Skottland hvor det ble testet ut søk fra et fartøy mot enheter i sjøen. Resultatene viste seg svært gode og man fikk detektert nøyaktig posisjon fra AIS-SART´en på avstander mellom 8 og 10 Nm (Nautiske mil), avstandene for radar-SART’en var tilsvarende. Forskjellen mellom en AIS-SART og en radar-SART er hovedsakelig at AIS-SART´en forenkler søket ved at posisjon plottes direkte på skipets elektroniske kartsystem, fordi AIS er et heldigitalt system.

Den andre testen ble utført i September 2008. Her skulle man detektere AIS-SART signalene ved bruk av et redningshelikopter fra Maritime and Coastguard Agency i UK. Igjen skulle AIS-SART vise seg å gi særdeles gode resultater. Under testen fløy  helikopteret i 300, 750, 1000 og 2500 fots høyde og fikk detektert AIS-SART signalene på avtander mellom 26.5-40 Nm.

Den siste testen ble gjennomført utenfor Key West, Florida, Januar 2009. Denne testen ble utført av US Coast Guard (USCG). Et C-130 SAR (Search and Rescue) fly ble brukt til å lokalisere enhetene som fløt i sjøen. For at man skulle få et så riktig bilde av oppnåelig rekkevidde som mulig, ble søkene foretatt fra forskjellige høyder: 1000, 5000, 10 000 og 20 000 fot. Samtidig som AIS-SART enheten ble testet, ble det også foretatt rekkeviddetester av radar-SART og en 406MHz EPIRB med innebygget peilesender på 121.5 MHz. Dette ble gjort for å kunne bekrefte og sammenligne de ulike resultatene. AIS-SART enhetene ble montert på forskjellige anordninger, som ble plassert i vannet med ulik høyde over havoverflaten. Dette ble gjort for å kunne simulere relevante applikasjoner  0.1, 0.5 og 1.0 meter over havet. Resultatene viste seg igjen å være svært gode. På den enheten som var montert i en høyde på 1 meter over vannflaten, oppnådde man en rekkevidde fra 40 Nm (1000 ft), opp til 132 Nm (20000 ft). EPIRB’ens 406 MHz sender hadde omtrent den samme rekkevidden. For Radar-SART, var  resultatene, 22 Nm  til 33 Nm, mens 121.5 MHz signalene var det kun mulig å peile på en avstand fra ca. 4 Nm, opp til 9 Nm.

Disse rekkevidde målingene, sammen med målingene fra de to øvrige testene, viser at AIS-SART kan dokumentere overlegne resultater sammenlignet med andre lokasjons sendere (121.5 MHz og Radar-SART). Den nye AIS-SART enheten gir en bedre rekkevidde og en nøyaktig GPS-posisjon, slik at man gjennom standard utstyr (AIS Class A/B) som allerede er installert på båter, automatisk kan plotte en havarist eller person i havsnød på et elektronisk kart. Det er derfor innlysende at AIS-SART vil bidra til å gjøre søk og redningsarbeidet mer effektivt og på kortere tid. Tidsfaktoren er helt avgjørende for å kunne redde mennesker som er i nød.

Interessen for Jotron`s nye AIS-SART har vært overveldende, både fra markedet og fra myndigheter i inn og utland. Jotron forventer å ha en typegodkjent AIS-SART i løpet av sommeren 2009. Videre vil AIS-SART bli implementert i det europeiske Marine Equipment Directive (MED) gjennom et tillegg som sannsynligvis kommer sommeren 2010. I mellomtiden vil myndighetene kunne gi dispensasjon fra MED slik at installasjon kan starte når det foreligger typegodkjente produkter på markedet.

For mer informasjon, ta kontakt med Jan Erik Sæter, [email protected]

Jotron AS

April 2009

Powered by Labrador CMS