Vil endre forskriftene

Det er ikke meningen at brettseiling og jolleseiling skal bli forbudt for unge seilere, opplyser Sjøfarsdirektoratet.

Publisert

Seilas formidlet i går en tolking av de nye fritidsbåtforskriftene som skal tre i kraft 1. mai. Der kommer det frem at  om man tolker reglen bokstavlig vil det bli forbudt for folk under 16 år å seile fritidsfarty som kan gå fortere enn 10 knop. Vindsurfingutstyr og seiljoller ligger innenfor definisjonen av fritidsfartøy.

Teksten blir forandret

Vi har hatt et møte om saken, og konklusjonen fra møte er at det aldri har vært intensjonen å gjøre endringer som skulle gjøre det vanskelig å drive med seilsport / seilundervisning. Derfor vil det bli gjort rettelser i forskriften før denne trer i kraft. Utgangspunktet var at den nye forskriften skulle ha samme tekst som den gamle når det gjaldt hastighet for de under 16 år - skulle gjelde motoriserte fartøy som kunne oppnå høyere fart enn 10 knop. Dette har vært hensikten hele tiden, noe en også kan se om en leser rapporten til arbeidsgruppen som jobbet med obligatorisk båtførerbevis i startfasen. Hvordan feilen har kommet inn i den nye forskriften er vi ikke sikre på, men har gjort en rask behandling av saken da vi ble gjort oppmerksom på dette punktet sier kommunikasjonsrådgiver Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.

Negativ fremstilling

- Sjøfartsdirektoratet reagerer på fremstillingen i denne saken. Det har kommet en feil i forskskriften, en sak vi nå ser på og kommer til å endre. I samtale med bladet Seilas onsdag 18.mars ble det opplyst om at direktoratet kom til å se på dette punktet i forskriften snarlig. At dette ikke nevnes i artikkelen synest vi er svært uheldig, sier kommunikasjonsrådgiver Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.

Hva sysn du

Bør de under 16 år få lov til å føre fritidsfartøy som kan gå over 10 knop? Hva med barna som kjører joller med små påhengere som kan gå over 10 knop. Dette er og blir forbudt, men er det farlig?

Si din mening på vår debatt.