228 båter til tross; flere seilere etterlyses!
228 båter til tross; flere seilere etterlyses!

228 båter til tross; flere seilere etterlyses!

228 båter er påmeldt til stor-NM. Det er et imponerende tall, men ikke nok til at det kan kåres norgesmestre i alle klasser.

Publisert

Moss Seilforening og Norges Seilforbund er til kommende lang-helg vertsskap for stor-NM. På selveste St. Hans-aften braker det løs, og farvannet utenfor Søly, Moss Seilforenings havn på Jeløya, vil bugne av hvite seil. 228 båter står på deltagerlisten per i dag, men både arrangører og medseilere ønsker seg flere.

MANGLER DELTAGERE. Årsaken er at det ikke er nok deltagere i flere av klassene det inviteres til NM i, og slik det ser ut et halvt døgn før påmeldingsfisten løper ut (i kveld kl 23:59), er at det ikke er nok deltagere i BIc-brett, Europajolle jenter, Laser 4.7, RS Feva, RS:X-brett, Zoom8 jenter og Zoom8-gutter.

NM-statusen er derimot sikret for 29er, Europajolle gutter, Laser Radial og Optimist jenter og gutter.

Se deltagerlisten.

– Det jobbes nok iherdig i enkelte klasseklubber nå for å få inn flere seilere, tror stevneleder i Moss Seilforening, Eirik Guldvog, og han sier at det ikke er uvanlig at det kommer inn en del seilere helt på tampen.

ALDERSPROBLEMATIKK. Både han og Per Christian Bordal i Norges Seilforbund er forundret over den labre deltagelsen i enkelte klasser, men begge har også en delvis forklaring på problemstillingen.

– At det bare er påmeldt 29 i hver av Optimist-klassene, mens det er over 100 deltagere i norgescupene, har nok med aldersbegrensningen på 13 år å gjøre. I norgescupene kan også 11- og 12-åringer delta, og disse – i tillegg til lokale seilere som kun deltar på arrangørenes NC-er – utgjør nok forskjellen på de hundre man ser i NC-ene og de 58 som til nå er påmeldt, sier Guldvog om Optimist-deltagelsen.

– Sak samme i RS Feva, sier Bordal. – Også i denne klassen er det mange 11- og 12-åringer som seiler, men vi skal klare kravet på 20 båter, lover han. Per i dag er det påmeldt 17 båter.

I Optimist er det en gledelig utvikling; det er flere jenter med i år enn i fjor.

– Ja, det er en generell trend vi også har sett i norgescupene, sier Guldvog.

JENTE-NM I EUROPAJOLLE? I Europajolle er imidlertid trenden motsatt. Står deltagelsen på 11 seilere i Europajoller for jenter vil det være første gang siden 1986 at det ikke vil bli kåret en norgesmester i jenteklassen i Europajolle.

– Hva klasseklubben velger å gjøre om kravet på 15 seilere ikke nås, vet jeg ikke. Et alternativ er å slå sammen gutter og jenter å kåre en norgesmester i Europajolle, et annet er å kjøre NM for guttene og klassemesterskap for jentene, sier Guldvog til SEILmagasinet.

I fjor klarte man ikke deltagerantallet for separate gutte- og jente-klasser i Zoom8, og da ble de slått sammen til en klasse. Slik ligger det an til i år også. Per i dag er det påmeldt 10 gutter og 10 jenter – og tilsammen har de akkurat tilfredstilt kravet på 20 båter i Zoom8.

I Laser 4.7 er det påmeldt 14 deltagere; det mangler med andre ord seks.

SKUFFENDE FÅ BRETT. – Jeg er vel egentlig mest overrasket og skuffet over deltagelsen i brettklassene, medgir Guldvog. I Bic-klassen er det 14 seilere og i OL-klassen RS:X er de bare to!

– De var veldig på offensiven før mesterskapet, men det deltagerantallet vi nå ser, svarer ikke til forventningene, sier han.

Både han og Per Christian Bordal håper kvelden vil bringe endringer i det bildet som nå avtegner seg; at mange vil melde seg på før påmeldingsfristen løper ut ved midnattstider.

Påmelding og informasjon om stor-NM.

STORT SOSIALT PROGRAM. Arrangørene har lagt opp til et stort sosialt arrangement både for seilere, supportere og foresatte med blant annet en stor fest søndag kveld.

NY JUNIOR-CUP. Nytt av året er også en egen junior-cup. Her er det lagt opp til et allsidig porgram for alle dem som ikke kan delta i selve NM-et og som er glad i vannaktiviteter; søsken og alle andre som vil ta del i seilerfesten i Moss. Det vil være bane- og distanse-seilas i Optimist, de vil få være med om bord i NORsteam og de vil få teste brett. Optimistseilingen vil Peer Moberg og Finnjolle-seileren Anders Pedersen stå for.

I fjor var det 225 påmeldt seilere til stor-NM, så tallet på på 228 i år er over det, men fordelt på klasser er det likevel litt for tynt i rekkene.