America' Cup i San Fransisco

På årets siste dag, akkurat innenfor tidsfristen, ble det klart at San Francisco blir vertsby for America's Cup i 2013 som nå skal seiles i farvannet mellom Golden Gate Bridge, Alcatraz og Coit Tower.

Publisert

Det var til det siste spenning om hvorvidt det skulle bli San Fransisco eller Newport, R.I. som skulle få den prestisjetunge regattaen til seg. - Vi har lett etter stedet som best fyller vårt løfte om å vise frem verdens beste seilere i verdens raskeste båter, sa streformannen i America's Cup Event Authority Richard Worth i en uttalelse, - Å legge America's Cup til San Francisco vil ivareta dette løftet.

San Francisco hadde America's Cup så godt som i lomma i november, men Stephen Barclay, sjefsforhandleren på vegne av Golden Gate Yacht Club sa at havnemyndighetene endret tilbudet som var blitt fremforhandlet og som lå hos byrådet for godkjennelse.

Etter at San Francisco fikk beskjed 11. desember at deres tilbud var uaksepabelt satte America's Cup folkene i gang forhandlinger med Newport RI, arrangør av America's Cup på vegne av New York Yacht Club helt til klubben mistet pokalen til Australia i 1983.

Russell Coutts, den firedobbelte America's Cup vinneren og CEO for BMW Oracle Racing, hadde en telefonsamtale med ordføreren i San Fransisco Gavin Newsom rett før jul, noe som kan ha bidratt til å få Californiabyen tilbake på banen etter at de folkevalgte i Newport på rekordtid hadde snudd seg rundt for å komme frem med et konkurransedyktig tilbud.

Talsmannen for Golden Gate YC  Tom Ehman uttalte til The Associated Press at dersom det skulle bli problemer med San Fransisco, vil Newport igjen få sjansen. Han sa at Newport etter all sannshynighet i hvert fall kommer til å få arrangere en av regattaene før America's Cup i 2013

San Francisco har anslått at America's Cup kan gi et  økonimiske løft i størrelsesorden 1.8 milliarder dollar og skape så meget som 8000 nye arbeidsplasser.