Petter Mørland Pedersen og Christian Løken
Petter Mørland Pedersen og Christian Løken

Oppdatering av av Norsteam prosjektet på Sjøen for Alle

For den virkelig seilerinteresserte vil foredraget om det norske America's Cup være båtustillingens høyedpunkt.

Publisert Sist oppdatert
Norsteam lever videre
Norsteam lever videre

Lørdag 16:00 - 16:30 og søndag 14:00 - 14:30 i  Foredragsscenen Hall D vil Christian Løken og Petter Mørland Pedersen i foredraget VEIEN MOT AMERICA'S CUP fortelle hvordan Norge skal vinne America's Cup og med det ta arrangementet til Norge.

De to seilerne har i mer enn et år jobbet mot et slikt prosjekt, og det meste av arbeidet har skjedd i dypeste hemmelighet. Seilmagasinet som har hatt en viss innsikt i prosjektet vet at seilerne tidlig fikk NTNU med på laget, noe som har indikert prosjektets seriøsitet og at vi snakker om noe mer enn et vanlig seilprosjekt. Inititivtakerne så tidlig at dette prosjeket kunne ha stor overføringsverdi til norsk skipsfartsteknologi, ikke minst når det gjelder å benytte foiler til ferger og mindre lasteskip og på denne måten reduserte utslipp og drivstofforbruk vesentlig.

Likevel har det ikke vær lett å skaffe mer enn en halv milliard kroner til America's Cup.

Christian Løken og Petter Mørland Pedersen vil nå presentere projsektet for et større publilum med status per idag. Noen norske båt er neppe realistisk for America's i 2021, men det er tydelig at de to ivrige seilerne neppe slår seg til ro med det.

Vi anbefaler foredraget som går både lørdag og søndag.

NTNU teknologipartner i norsk AC prosjekt
NTNU teknologipartner i norsk AC prosjekt