Klubbkonferansen 2016

Arena for utvikling og samarbeid
Arena for utvikling og samarbeid

Arena for utvikling og samarbeid

Seilforbundets klubbkonferanse skal være en kreativ vitamininnsprøytning – og foregår i mars.

Publisert Sist oppdatert

«Klubbkonferansen» er et nytt initativ fra Norges Seilforbund som ble forsøkt gjennomført i høst, men på grunn av for laber oppslutning til et svært omfattende program, valgte man å avblåse konferansen.

– Det ble for kort tid for foreningene å melde på de rette menneskene til dette kompetanseløftet for seil-Norge, sier Jon Amtrup i NSF.

NY KONFERANSE I MARS. Nå har man imidlertid tidfestet ny dato og nytt sted for klubbkonferansen:

12.–13 mars på Gardermoen.

Utsettelsen har gitt NSF bedre tid til å sette sammen et enda mer omfattende program.

Nylig var primus motor for konferansen, Torunn Sætre fra Brevik, på en tilsvarende konferanse i Danmark regi av det danske seilforbundet, og foreningene der gir tilbakemeldinger om økt aktivitet, mer målrettede tiltak og mer profesjonell drift av foreningen.

– I tillegg til all kompetansen som utveksles, er også klubbkonferansen en real kreativ vitamininnsprøyting for alle som deltar. De fleste foreninger opplever et løft etter å ha sendt sine ressurspersoner til den store samlingen. Slik skal det være i Norge også, sier Sætre.

OMFATTENDE PROGRAM. Norges Seilforbund har allerede opprettet en påmeldingsside til konferansen og håper de som er interesserte i å delta, melder seg på allerede nå.

Programmet på konferansen er langt kommet, og det er omfattende; så omfattende at det ikke er mulig å delta på alt. Her må man velge de temaene man er mest interessert i, og for at foreningene skal kunne reise hjem med størst mulig utbytte, må man nok stille med flere deltagere.

Klubbkonferansen vil ha fokus på klubbutvikling mange varianter – fra kurs i styre og sekretariat-arbeid til avvikling av regattaer og mediastrategi. Seilsportsligaen vil være tema, og det vil være seminarer for dommere og regatta-arrangører. Toppidrett og landslag vil ha sin naturlige plass, og man vil også ta opp NSFs rolle som serviceorganisasjon for seilNorge.

Mye tyder på at klubbkonferansen vil kunne bli det viktigste møtepunktet for norsk seilsport i 2016