Kappløpet rundt Nordpolen mellom NORTHERN PASSAGE og PETER 1

Vinteren kommer – og risikoen øker

Vinteren kommer og risikoen øker

Børge Ousland og Thorleif Thorleifsson kan i båten sin, NORTHERN PASSAGE, bli de første som seiler rundt Nordpolen på en og samme sesong. Men vil de klare det? Naturkreftene er en utfordring. Den russiske båten PETER 1 er en annen.

Publisert Sist oppdatert

Mens Trond Aasland og mannskapet hans om bord i RX II er vel igjennom Nordvestpassasjen og på vei mot hjemmehavnen i Arendal og som når de kommer dit, vil være den første norske fritidsbåten som seiler rundt Nordpolen (på to sesonger) nærmer den andre norske båten som også kan klar dette – men da i løpet av én sesong – seg Nordvestpassasjen. Børge Ousland og Thorleif Thorleifsson nærmer seg nå innløpet til Nordvestpassasjen fra vest i deres 31 fot lange trimaran.

De konkurrerer mot den russiske stålbåten PETER 1, som nå ligger ca. 150 nautiske mil foran dem i løypa. De måtte imidlertid nylig stoppe og gå til land en kort stund fordi de oppdaget 200 liter i bunnen av båten.

KOMMER DE IGJENNOM? Det store spørsmålet nå er om de klarer å seile igjennom Nordvestpassasjen før det er for sent og isen igjen lukker passasjen for vinteren? Og hvem vil bli de første til å fullføre jordomseilingen og derved bli verdens første som seiler rundt Nordpolen i én og samme sesong?

Børge Ousland har tradisjon for å klare det han begir seg ut på, men denne gangen kan han ikke bare stole på sine egne krefter og sin egen utholdenhet. Han og Thorleif Thorleifsson er helt avhengige å spille på lag med naturkreftene, for blir farvannet blokkert av is – så har de kort og godt ingen fysisk sjanse til å forsere Nordvestpassasjen.

OVER NORDSJØEN. Men om de klarer det – er ikke turen over: Deskal også seile via Grønland og over Nordsjøen tilbake til Norge. Og – Nordsjøen i oktober er ikke til å spøke med. Aller minst i en 31 fots trimaran…

I Cambridge Bay vil Ousland og Thorleifsson få om bord franskmannen Eric Brossier, som er skipper og eier av båten VAGABOND, som tidligere har seilt igjennom bpåde Nordøst- og Nordvestpassasjen, så kompetansen om bord skulle det ikke være noe å si på.

Norges fremste ekspert på seiling i arktisk farvann og ikke minst på isbevegelsene i arktisk farvann, Knut Espen Solberg, har skrevet denne vurderingen av forholdene og sjansene for SEILmagasinet:

NYE UTFORDRINGER. Båtene NORTHERN PASSAGE og PETER 1 befinner seg for tiden ved innløpet til Nordvestpassasjen. Gjennom Nordøstpassasjen har havisen vært deres største utfordring. Etter hvert som vinteren nå nærmner seg, vil det være nye utfordrínger. Etter hvert som vinteren nå nærmer seg, vil det være nye utfordringer de to båtene står overfor.

Den arktiske høsten er kort. Solskinn og høye temperaturer vil bli erstattet med hva folk flest oppfatter som vinteren: Storm, temperaturer under frysepunktet, mørke, stort snøfall og utvikling av sjø-is. Dette vil være utfordringer som nå møter seilerne.

DYPERE LAVTRYKK. I sommersesongen er syklon-aktiviteten i Arktis relativt moderat. Når sommeren er på hell, vil lavtrykkene bli dypere og kraftigere. Men enda viktigere er det at vinduene med mildt vær blir betydelig kortere. Resolute-området blåser den dominerende vinden fra nordvest, noe som statistisk sett vil gi de to båtene motvind når de skal gå nordover igjennom flaskehalsen i Nordvestpassasjen; Larsen og peel Sound.

I den nordlige delen av Nordvestpassasjen er den historiske middeltemperaturen –4,7 grader i september. Varsler gjort av Environment Canada indikerer høyere temperaturer enn de normale temperaturene for området. Dette betyr imidlertid ikke at betydelig lavere temperaturer til tider vil oppleves. Sterk vind gjør at det vil stå sjøsprøyt over båtene, og lave temperaturer og kaldt sjøvann kan gi ising (sjøsprøyt som fryser på båten). Ising representerer en stor risiko fordi fastfrossen is vil heve tyngdepunktet til båtene.

IS-SØRPE. I løpet av tredje uke av september vil det være minst is i Arktis. Denne sesongen vil ismengden være ca. 30% under gjennomsnittet (1979-2006), og på omtrent samme nivå som i 2008. Med dagens isforhold vil båtene mest sannsynlig ikke møte noen store problemer med is fra den forrige vintrene. Is-snerk er imidlertid allerede dannet i lukkete bukter og i områder dekket av is fra tidligere vintre. Frossen snøm, som ikke inneholder salt, kan generere en ca, 20 cm tjukk sørpe i havflaten. Denne typen is er i mange tilfeller ikke er synlig på is-kartene. Mindre båter med liten motorkraft kan få vanskelig med å trenge igjennom denne sørpen, for ikke å si at det kan bli umulig.

Når man seiler i farvann med is, er visuell utkikk avgjørende for å identifisere is og unngå kollisjoner. I Resolute er sola allerede under horisonten i ca. 9 timer i døgnet, og på grunn av den høye breddegraden seilerne er i, vil de oppleve å miste ytterligere 15–20 minutter med dagslys hver dag. Å opprettholde høy hastighet i mørket innebærer en stor risiko, men vil være nødvendig dersom båtenbe skal kunne klare å komme igjennom passasjen før det er for sent.

INGEN IGJEN. Ettersom vinteren nærmer seg, vil alle andre fartøy (Canadian Coast Guard og forsyningsfartøyer) forlate området. Dette betyr at NORTHERN PASSAGE og PETER 1 vil bli den eneste båtene som er igjen der oppe, og muligheten for å bli reddet i tilfelle en nødsituasjon, vil være sterkt redusert.

HVER TIME TELLER. På grunn av ovennevnte faktorer er det klart at NORTHERN PASSAGE og PETER 1 må tilbakelegge store strekninger de neste to ukene; hver time vil telle og være avgjørende for om de vil få suksess i sine respektive forsøk på å seile igjennom Nordvestpassasjen. Den negative spiral forsinkelser på grunn av ugunstige forhold – som fører til enda mer ugunstige forhold – er allerede tydelig. Hver dag som går, så øker risikoen. Flere båter har allerede vendt tilbake i år fordi de fant risikoen med å seile igjennom passasjen for stor.

For mannskapet om bord NORTHERN PASSAGE og PETER 1 er det nå et kappløp mot tiden før risikoen når uakseptable høyder eller vinteren forbyr alle marine aktiviteter i Arktis.

Knut Espen Solberg