Arve Sundheim gikk av som generalsekretær i ISAF I 2008, men kan være på vei tilbake.

Comeback for Sundheim?

Under gårsdagens intervju med Tom Ehman i Sailing Illustrated ble Arve Sundheim lansert som midertidig generalsekretær i World Sailing.

Publisert Sist oppdatert

Det var Seilmagasinet som tok opp mulighetene for å engasjere Sundheim som nå er pensjonist og bosatt i Southampton.

Bakgrunnen er at Sundheim i sin tid som generalsekretær, fra 1995, engasjerte seg nettopp på de områdene World Sailing i dag synes å lide mest, åpenhet og økonomistyring.

Noe av det første Sundheim foretok seg som generalsekretær var å flytte kontorene fra dyre lokaler i London, til Southampton der leieprisen lå vesentlig lavere. Et annet tiltak var å publisere kvartalsvise regnskaper, og å fordele overføringene fra IOC som forfalt etter OL hvert fjerde år, ikke bare over disse årene, men å avsette en femtedel i et reservefond. Han sørget også for beinhard økonomistyring.

Da Andy Hunt gikk av som generalsekretær, eller CEO som hans tittel nå lød på, og med en årslønn på cirka 220.000 pund, synes det nå klart at World Sailing i den finansielle situasjon forbundet nå befinner seg i, ikke kan påta seg å engasjere ny CEO på slike betingelser. Kravet til omstilling og ledelse synes likevel akutt, og da Seilmagasinet for ikke lenge siden stilte Arve Sundheim spørsmål om han kunne tenke seg å stille opp for sin gamle arbeidsplass i en interims periode, var han ikke avvisende til dette. Sundheim ga imidlertid klar beskjed om at han ikke måtte oppfattes som en som trodde han nå kunne opptre som World Sailings redningsmann, men at han med full støtte fra sentrale medlemmer i World Sailings styre nok ville stille seg positiv til å bidra i en interims periode. For Arve Sundheim som nylig fylte 79 år vil en slik innsats uansett måtte være tidsbegrenset. Da forslaget i går ble lansert på Tom Ehmans videoblogg, vakte dette begeistring i vide kretser. Hvordan styret i World Sailing vil reagere, vil bare tiden vise.