J/70: Asker Seilforening ønsker å gå til anskaffelse av to j/70-er for å stimulere til økt rekruttering og aktivitet i foreningen.

Asker vil satse på J/70-seiling

Asker Seilforening var blant lagene som havnet på nedrykksplass i seilsportsligaen i år. Nå slår foreningen kontra og har innkalt til ekstraordinær generalforsamling for å gå til innkjøp av to J/70-er.

Publisert

Nå er det ikke bare for å hevde seg i seilsportsligaen at disse planene har vokst frem. Kjøpet av J/70-ene er en del av en større helhet.

– Styret mener båtene vil bidra til rekruttering samt utvikling av det sportslige miljøet i foreningen. Det tenkes da rekruttering både i vertikalt og horisontalt plan. Erfaring fra andre foreninger som har hatt tilsvarende prosjekter, er at man både rekrutterer nybegynnere i voksen alder og ivaretar de som ikke lenger kun ønsker å sitte i en jolle, heter det i innkallingen til generalforsamlingen der styret ber om fullmakt til å kunne kjøpe to J/70-er innenfor en kostnadsramme på 1 350 00 kroner.

– Ja, vi ønsker å forsøke å tette et hull i rekrutteringen og vi ser at båtene kan benyttes i mange sammenhenger. Vi håper dessuten at dette tilbudet vil bidra til at vi får beholde seilerne som i 15–18-års alderen gjerne slutter å seile joller, sier Calle Andersen, leder av Asker Seilforening.

Positive erfaringer i andre seilforeninger

Finansieringen skal skje ved hjelp av spillemidler, bruk av egenkapital og ekstern finansiering.

Styret i Asker Seilforening har studert tilsvarende prosjekter i andre foreninger, blant annet i Moss/Soon og KNS.

– Disse prosjektene har virket stimulerende både på rekruttering og økonomi, skriver styret.

De viser også til foreningens handlingsplan der det blant annet heter:

«Vi skal fremme seilsport organisert i Norges Seilforbund, men også tilrettelegge for egenorganisert seiling og etablering av nye og moderne former for seiling. Vi skal jobbe for å sikre et økt antall aktive seilere på alle nivåer og i alle aldersgrupper,»

Målet i første omgang er at en gruppe på 20 seilere skal samle seg rundt båtene. Planen er også å benytte båtene til noen eventer og benytte dem i sponsorsammenheng og som sponsorobjekter. Inntektene dette skal gi og kostnadene til drift er budsjettert med et lite overskudd.

Strategisamling over en helg

Planene tok form da seilforening samlet hele styret og arrangerte strategisamling over en helg i slutten av oktober.

– Vi dro til Moss og hadde samlingen i Moss Seilforenings klubbhus, overnattet på hotell Jeløy Radio og hadde to veldig fruktbare dager. Vi gikk igjennom ulike deler av seilforeningens oppgaver og virksomhet, hadde gruppearbeid og hørte på flere innledere. Pål Berntsen og Magne Klann fra Moss og Soon fortalte om sine erfaringer med J/70-seiling, og tre ganger OL-seiler, Kristian Ruth, snakket om hvordan man skulle skape og finne trenertalenter, etablere en god bredde som vil gi toppseilere og hvordan Asker-seilere igjen kan finne veien til norgescuper og delta i seilsportsligaen, forteller Calle Andersen.

– Foreningen har satset mye på opprustning av anlegget i de siste årene. Nå er tiden inne for å satse på det sportslige, sier han.

Et skritt i den retningen tok for øvrig foreningen tidligere i år da Espen Guttormsen, tidligere sportssjef og generalsekretær i Norges Seilforbund, ble ansatt som daglig leder i foreningen.

Asker Seilforening avholder sin ekstraordinære generalforsamling, som skal ta stilling til anskaffelsen av de to båtene, 18. november.

– Bakgrunnen for den korte tiden det har vært fra tanke til handling, er at skal vi ha håp om å få de to J/70-ene til sommeren, må vi handle nå, sier lederen av Asker Seilforening.