Informasjon fra KNBF

FOR DÅRLIG: Båtforbundet krever nå handling for å bedre sikkerheten i havner.
FOR DÅRLIG: Båtforbundet krever nå handling for å bedre sikkerheten i havner.

– Havnesikkerheten er tragisk dårlig i norske fritidsbåthavner

Båtforbundet har sett seg lei på at ikke havnesikkerhet blir tatt mer alvorlig.

Det er vondt å melde at folk dør hvert år grunnet dårlig havnesikkerhet i Norge. Hele seks personer omkom etter ulykke i norske fritidsbåthavner i 2023.

Et slikt antall er ikke noe vi kan leve med, og forholdet er tatt opp både med Havnevesenet og Sjøfartsdirektoratet på topplederplan. Båtforbundet kan ikke sitte å se på dette med ro i sjelen.

For å unngå flere omkomne i havnene har Båtforbundet fremmet krav om strengere regler for sikkerhet i havnene, men så langt har lite skjedd. Som deltaker i Sjøfatsdirektoratets Sakkyndige Råd har generalsekretær Stig Hvide Smith tatt forholdet opp med sterke ord. Nå forventes handling!

Forholdet rundt havnesikkerhet skal dekkes av Kystverket, men berører også Sjøfartsdirektoratet som skulle hatt en ny handlingsplan for sjøsikkerhet klar i år.

Tålmodigheten er slutt hos Båtforbundet.

Se huskeliste for å unngå at ulykker skjer: 

Ikke la noen drukne fra bryggene våre i sommer!

Partnerinnnold fra KNBF

Båtmagasinet samarbeider med Kongelig Norsk Båtforening (KNBF) om å hjelpe folk til et trygt og godt båtliv. Vi publiserer artikler fra KNBF-eide «Fritidsbåten» som partnerinnhold på batmagasinet.no. Artiklene er innlevert av KNBF og ikke skrevet av redaksjonen, som følger Redaktørplakaten og Vær-Varsom-Plakaten.