Franskledet forskningsteam har i sommer kartlagt marine miljøendringer langs kysten vår.
Franskledet forskningsteam har i sommer kartlagt marine miljøendringer langs kysten vår.

Forskere seiler langs kysten

Et franskledet forskningsteam har nå seilt fra Tromsø til Bergen for å studere nivået av silisium langs kysten, og til toktet valgte de en gammel seilskute av hensyn til miljøet.

Da forskningsteamet skulle studere marine miljøendringer langs norskekysten, valgte de seilskuta LUN ll til oppdraget. Dette er en 20 meter lang treskøyte bygget ved Ålesund i 1914. Skøyta brukes vanligvis som seilende lastefartøy, under ledelse av kapteinen Ulysse Buquen. Forskertamet fikk lagt til rette laboratorieinstallasjoner for vannfiltrering og mikroskopiske observasjoner.

–Vi seilte når vi kunne. Utstyret på båten var også karbonfritt: Hovedvinsjen for å sende vitenskapelig utstyr ned til 1000 meter dybde ble drevet av syklende forskere, forteller ekspedisjonsleder Aude Leynaert til SEILmagasinet.

Fransk forskningsekspedisjon valgte seilskuta LUN ll til tokt langs norskekysten.
Fransk forskningsekspedisjon valgte seilskuta LUN ll til tokt langs norskekysten.

Hun anslår at forskerne sparte atmosfæren for 70 tonn CO2 i forhold til om ekspedisjonen hadde funnet sted med et konvensjonelt oseanografisk fartøy, og estimerer markedsverdien av utslippsreduksjonene til rundt 700 000 norske kroner.

Hensikten med ekspedisjonen var å forstå marine miljøendringer på høye breddegrader, og hvilke konsekvenser endringene har for planktoniske kiselholdige organismer. Disse er i bunnen av den marine næringskjeden. De spiller også en nøkkelrolle i å produsere oksygenet som vi puster inn og binde atmosfærisk karbon, opplyser Leynaert til SEILmagasinet.

Og hennes oppsummering av forskningstoktet? –Jævlig, bra! Et uttrykk de lærte av det norske besetningsmedlemmet.