STORT: I 2008 var en hall fullpakket av seilbåter på Lillestrøm.

Flytter Sjøen for Alle til 2024

Båtmessen Sjøen for alle, som ble arrangert første gang i 1956, blir ikke arrangert i 2023. Ifølge en pressemelding har messearrangøren og bransjeorganisasjonen Norboat besluttet å flytte neste års messe til 2024.

Ifølge dagens pressemelding fra messearrangør Nova Spektrum (tidligere Norges Varemesse) ble beslutningen tatt etter dialog med de største aktørene i båtbransjen. Avgjørelsen er tatt i samråd med bransjeorganisasjonen Norboat, som er eier av Sjøen for Alle.

Ett år frem

Ifølge pressemeldingen flyttes arrangementet ett år frem i tid for å oppnå en enda bedre og bredere deltakelse fra ulike utstillere. "Flere av disse opplever fremdeles utfordringer i forsyningslinjene som følge av to år med pandemi, konflikten i Ukraina og de økte energiprisene. I tillegg forventer bransjen at de makroøkonomiske utsiktene også vil påvirke næringen fremover i tid.", skriver arrangøren.

Også i messen som var planlagt arrangert i mars i år ble avlyst. Begrunnelsen fra arrangørene var da blant annet at båtbransjen var i gang med å jobbe seg gjennom listen for restordre og fylle opp lagrene igjen etter pandemien. «Det rår usikkerhet blant flere store aktører om hvorvidt man får tilgang til nok båter til å stille på en messe så tidlig som mars 2022.», het det i begrunnelsen på arrangørens hjemmeside.

Lange tradisjoner

Den første «Sjøen for alle»-utstillingen ble arrangert på Frognerstranda i Oslo i 1956 og hadde ifølge Wikipedia 25 000 besøkende. Fra 1961 ble messen arrangert annet hvert år, og fra 1967 årlig. I 1963 flyttet utstillingen til Norges Varemesse på Sjølyst, og fra 2002 har den holdt hus på Norges Varemesse (Nova Spektrum) på Lillestrøm, og i 2013 og 2014 på Telenor Arena på Fornebu. Etter flyttingen til Lillestrøm har messen, i likhet med flere andre nordiske innendørs båtmesser, slitt med synkende besøkstall.