Ambisiøst elbåtprosjekt i Kristiansand

Bengt de Vylder Larsen bytter diesel med elmotor på en First 47.7. Ideen er at båten skal fungere uten strømtilførsel fra land.

Publisert Sist oppdatert

Bengt de Vylder Larsen i Etech Miljø skal benytte seilbåten som en testbenk for fremtidens løsninger, og båten skal høste energi fra sol og vind. Ideen er å utvikle en løsning som reduserer batterikostnaden, øker rekkevidden, og fjerner ladeangst. Båten er under ombygging. Dieselmotoren er kastet ut og erstattet med en OceanVolt-motor med et drev spesialutviklet for å gi optimal lading under seil.

Utviklingen omfatter ikke bare elektronikk. Effektive seil er også en viktig del av løsningen.

Normalt er designkrav for seil at de skal være gode for tur, regatta eller begge deler.

– Vi ønsker å få beregnet og sydd et seil for lett vind som også tar hensyn til en elmotor som dytter litt. AWA dreier da forover, forklarer de Vylder Larsen til SEILmagasinet.

En liten dytt fra elmotoren øker båtens fart, som igjen øker den relative vinden som gjør at båten får god fart med lav strømeffekt. Utvikleren mener at løsningen kan to-til firedoble rekkevidden.

Mange i Kristiansand krysser Skagerrak over til Skagen i løpet av sommeren. Det blir enten en tur med mye sjø og bølger, eller en tur med flatt vann og motordur, og ofte gammel sjø. Med en kombinasjon av seil og elmotor, kan en slik tur bli langt hyggeligere.

– En tur til Skagen i 2–4 meter per sekund og litt dytt fra elmotor gir en veldig behagelig familieseilas. Båten krenger litt og får en behagelig gange. Gamle bølger får ikke mulighet til å slenge båt, seil og bom rundt like mye, mener sørlendingen.

Prosjektet til Bengt de Vylder Larsen har fått støtte fra Innovasjon Norge.

– Vi fikk tilsagn om midler til prosjektet fordi vi har en analytisk tilnærming til utfordringene: Fremskaffe ideer, lage beregninger, teste ut i praksis og sette det i system. Dette skal så kunne overføres til andre seilbåter med tilhørende beregninger, forteller de Vylder Larsen.

Hans selskap er i ferd med å bygge opp en ny avdeling rundt elektrisk fremdrift.