BERGENS SEILFORENING

STRATEGI: Ove Lind etterlyser en klar strategi for som gir unge seilere en sportslig fremtid.
STRATEGI: Ove Lind etterlyser en klar strategi for som gir unge seilere en sportslig fremtid.

NSF – ny strategi og betydning for foreningene

Hvor går vi for å sikre våre unge seilere en sportslig fremtid innen toppseiling?

Publisert Sist oppdatert

NSF skal stake ut kursen videre for norsk seilsport. Forbundet har en stor utfordring i å bli klarere i sitt syn på fremtidens seil-Norge. Altfor mange av våre eminente juniorseilere faller fra når de blir 18–20 år. Hva blir konsekvensen av NSFs satsning mot Rio-OL?

Redaktør Morten Jensen hadde en treffende beskrivelse i SEILmagasinet. Er NSF det riktige organ for en seiler som vil satse mot OL og medalje? Kan NSF tenke seg en klarere kurslinje for båttyper i fremtiden? Laser og Finnjolle – er det fremtidens OL-klasser? Neppe.

Trenere med lokalt blikk

Som forening trenger vi et NSF med en klarere profil for økt bredde i norsk seilsport. Skal NSF fokusere mer mot foreninger og kretser fremfor representasjon internasjonalt? Med forbundets begrensede midler må dette være en naturlig konsekvens. Vi trenger ikke landslag i slik bredde som NSF i dag opererer med. Vi trenger nasjonale trenere som har blikket mot foreninger og kretser, og kan delta i utvikling av seilere lokalt. Men det er nok ikke spenstig nok for en kvalifisert trener.

Forsvinner seiling ut av OL-programmet blir det kanskje heller ikke spenstig å være nasjonal seiltrener? NSF prøvde med en 20 prosent stilling som nettopp skulle stimulere seilaktiviteten i kretsene. Dessverre ble dette for dårlig forberedt, og med en mangelfull oppfølging nasjonalt, døde det hen etter kort tid og resulterte i bortkastede midler før man egentlig var begynt.

Ikke bare tekst på en plakat

La oss sammen finne en god måte å gjøre seilsporten bærekraftig i Norge og gjøre den attraktiv for både unge og eldre. Jeg minner her om foredraget til Knut Frostad på årets seminar. La seiling bli gøy og ikke bare en tekst på en plakat.

Regattaseiling skjer i dag på de voksnes premisser. Vi bestemmer hvordan og med hvilke krav regatta for barn skal arrangeres. Men seilerne er på fjorden for å seile, ikke for å vente på en regattasjef som pirker med startlinjer og baner til seilernes store fortvilelse. Seiling betyr å kunne mestre alle forhold, også vindskift og andre endringer av forhold. Husk at de beste fortsatt er de beste selv under vanskelige forhold.

En hyggelig advarsel

Arrangementer for barn krever i dag urimelig store ressurser fra arrangøren. Her kreves dommere og banedommere i en størrelsesorden som skulle tilsi at alle jukser. Under NC i Bergen hadde vi én dommerbåt på hver start (godt under normen fra NSF). I løpet av helgen ga vi fem muntlige advarsler til seilere som kanskje ikke skjønte at de seilte på kant med regel 42. En hyggelig advarsel med forklaring ga ønsket resultat – en blid og takknemlig seiler og ingen gule flagg. At dommere dreper seilglede ved sin overivrige flagging som om antall flagg på banen skulle være bevis på godt dommer­arbeid, er i beste fall en misforstått dommergjerning.

Mange spørsmål

Her ligger mange utfordringer og vi her vest savner en klarere strategi fra NSF på veien videre.

  • Hvilke båter skal man bygge breddeseilingen på?
  • Er Laser fortsatt NSFs valg, en utdøende OL-klasse?
  • Kiting, brett, foilseiling, hva skal til for å holde ungdommen i seilmiljøet? H
  • vilken rolle skal NSF ha mot foreninger og i noen grad kretser?
  • Er kretslivet fortsatt levende?