Bertarelli vil kutte kostnader

Når Alinghis Ernesto Bertarelli imorgen samler muligere delakere til neste seilaser om America´s Cup står kosnadskutt øvers på dagsorden.

Publisert

America's Cup tmå kunne redusere budsjettene med så mye som 80 prosent til seilasene i 2010, sier Alinghi eieren og pokalforsvarer Ernesto Bertarelli. - Vi må forholde oss til finansielle realiteter, sier han før møtet der representanter for nesten alle deltakerne i Valencia i 2007 kommer til å være tilstede. 

Etter at enkelte lag brukte så mye som €100 millioner på lagene ved de siste seilasene, mener Bertarelli det bør være mulig å operer med et budsjett på mellom € 10 og 20 millioner denne gangen. Det forutsetter en ny båt per team og en redusering av størrelse på ca 3 meter, og ikke 90 fots båter som tidligere foreslått. Det betyr mindre utstyr og færre seilere enn sist. Bertarelli planlegger å benytte AC Class Versjon 5 i forberedende regattaer i 2009.

Bertarelli tror fremdeles det blir mulig å skaffe sponsorer, men ikke med så store beløp som tidligere. - Selskaper kommer til å fortsette og eksistere, og de trenger publisistet. Alinghis sponsor, Union Bank of Switzerland vil øyensynlig forsette sponsoratet selv om banken nyligmåtte få tilført penger fra den sveitiske regjereingen. Bertarelli sa at laget ville starte samtaler med mulige sponsorer i neste uke.

Den uavklarte rettstvisten med BMW Oracle og Larry Ellison kan kullkaste Bertarellis planer, om Ellison skulle vinne frem i retten, Det er imidlertid samtaler på gang for å finne løsninger begge kan akseptere.

Bertarelli said Alinghi officials would begin talks with potential sponsors next week.

Powered by Labrador CMS