Bodø Seilforening

AUTOPILOT: NOR 2017 åpner for bruk av autopilot. Men «Vinna»-skipper Helge Andreassen (båten i midten) har nok hånden på rattet i moloåpningen hvor han utnytter nøling om bord i «Nirvana» og sniker seg foran for babord halser – som medførte en ...
ROLIG: Ikke alle tirsdager er like rolige som denne om bord i «Don’t Panic». Autopilot gjør neppe noen forskjell her.

Autopilot i klubbregattaene?

Bør autopilot brukes i tirsdagsregattaene? Det er et spørsmål som engasjerer seilerne i Bodø Seilforening.

Publisert Sist oppdatert

Helge Andreassen kastet ut spørsmålet på Bodø Seilforenings åpne Facebook-side. Og han fikk svar – 24 engasjerte svar.

Bakgrunnen for spørsmålet fra Helge er en kjent situasjon for mange under serieseilasene på tirsdager.

Det blir for få hender om bord når vinden øker og flygende seil skal opp og ned. De færreste har tid og anledning til å fylle på med nok folk hver tirsdag. Det forklarer noen av de spektakulære mannskaps­øvelsene vi ser fra tid til annen.

– Bruk av autopilot vil gjøre det enklere og sikrere å delta. Den vil hjelpe oss å seile båten bedre med få folk om bord. Og jeg tror vi vil få flere båter over startlinjen dersom vi åpner for bruk av autopilot, skriver Helge Andreassen blant annet.

Selv har Andreassen vært blant de som virkelig har vært med på mange tirsdager de siste årene. De første årene med sin Contrast 36, de siste med sin Arcona 370 – begge båter med navnet «Vinna». Dessuten har Andreassen bak seg noen år som leder i Bodø Seilforening.

Spørsmålet engasjerte

Spørsmålet rørte mange, både de som seiler de fleste tirsdager og de som seiler av og til:

Vil bruk av autopilot kunne svekke sikkerheten, vil den bidra til at flere skippere kaster tampene og blir med på tirsdagene, eller vil pilotbruk kunne svekke konkurransen mellom båtene?

Her er det ikke plass til alle svar, kun et sammendrag og utdrag av diskusjonen. Hele tråden kan følges på BodøSeil i Facebook, og kast deg gjerne med i diskusjonen. Diskusjoner som dette har lang levetid.

Sikkerhet

Olav Taraldsen er komiteleder, skipper på nykjøpte «Vilja» (Luffe 36) og noe skeptisk til bruk av autopilot på tirsdagene. Han er redd det skal oppstå farlige spinnakersituasjoner ved toppmerket skapt av autopilot-styrte båter.

– La oss tenke oss et møte mellom en lettmanøvrert og fullt bemannet båt styrt av en rormann med vinnerinstinkt, og en tilbakelent Luffe med lite mannskap styrt på autopilot med rormannen fremme i cockpit. Det kan i det minste bli noen interessante møter i protestkomiteen, skriver han.

Taraldsen får støtte fra BSF-leder Bernt Aanonsen («Spleis», Bavaria 33):

– Når vi tillater bruk av autopilot på shorthanded-seilaser, er det fordi vi seiler over mye lengre avstander og ikke korte og tette legg som vi ofte har på tirsdagene.

Tidligere BSF-leder Britt Nyland Gustavsen er også skeptisk:

– Personlig føler jeg meg tryggest som mannskap med en rormann bak rattet, sier hun. Ikke rart kanskje – hennes mann Håkon er skipper i deres båt («Valkyrjen», Arcona 400) under tirsdagsseilingen. Britt er for øvrig en meget habil skipper selv, så hun vet hva hun snakker om.

Remi Rasmussen er derimot ikke helt enig:

– Et par ganger i sesongen er det så trangt ved merkene at vi kan ha en utfordring om noen bruker autopilot. Jeg vil tro at sikker seilas settes foran bruk av autopilot, mener han, og legger til at han tror flere vil seile med spinnaker om det åpnes for bruk av autopilot. Rasmussen har for øvrig meldt overgang til J/80-seiling etter at han solgte sin Salona 37 for et par år siden.

Jan Eric Hauge er forholdsvis ny seiler i foreningen med sin Hanse 385 med det megetsigende navnet «Havløye». Han definerer sin situasjon som kronisk mangel på mannskap og synes nei til autopilot er en sikkerhetsrisiko og et tankekors i seg selv.

– Ofte må jeg benytte rattlåsen for å få gjort noe i cockpit eller foran på baugen. Det vil jeg si er vel så risikabelt som bruk av autopilot. Dette forsterkes av regelen som sier at seilgarderobe med flyvende forseil må meldes inn for hele sesongen, og ikke for hver regatta. Dette gjør at jeg seiler hele sesongen uten spesialseil fordi vær og mannskap varierer fra gang til gang, skriver Hauge, som for øvrig dette året er satt på som regattasjef for NOR2017 – som da er en shorthanded-regatta.

Rekruttering

Asbjørn Øverås minner om intensjonen om at tirsdagsserien skal være en ukentlig seilas for tur- og havseilere med mål om å aktivisere så mange av foreningens medlemmer som mulig.

Videre skal serien bidra til et aktivt seilmiljø med samhold og trivsel, og til å få med nye seilere; seilere med erfaring fra andre steder, ferske båt­eiere, barn, unge og familier. På tirsdagene skal det være viktigere å delta enn å vinne. Og da konkluderer Øverås («Havhesten», Hallberg-Rassy 342), som selv er æresmedlem i foreningen og dessuten en av de med lengst regattaerfaring:

– Å tillate autopilot kan være greit med standard rating på båten. Den vil kunne gi flere ledige hender til bedre trim og seilføring, mener han.

Bernt Aanonsen er på sin side like opptatt av flere folk om bord i båtene som flere båter på seilasene. Han er redd bruk av autopilot kan forrykke denne balansen.

– Tirsdagsseilasene har alltid vært et av de viktigste rekrutteringstiltakene i Bodø Seilforening. Miljøet er åpent og inkluderende og det har alltid vært en ekstra plass for folk som kommer på kaia og vil prøve seg. Jeg vet at skippere hos oss stiller båt og seg selv til disposisjon under våre seilkurs for å rekruttere fremtidig mannskap. Jeg er redd at bruk av autopilot vil kunne svekke dette.

– Kan vi risikere at det står folk igjen på kaia fordi skippere foretrekker autopilot?, spør BSF-lederen. Aanonsen har i en årrekke vært primus motor for Bodø Seilforenings seilkurs.

Konkurransen

Noen trekker frem at konkurranseforholdet kan endre seg ved å åpne for bruk av autopilot og at det krever en egen klasse. Andre mener autopilot betyr lite fra eller til på premielisten, annet enn det som er nevnt om sikkerhet. Andre igjen vil åpne for rating som shorthanded, selv om det anses som uaktuelt så lenge deltagertallet er så vidt lavt.

Helge Nilsen, med mangeårig medlemskap i komiteen, går så langt som å kreve egen komite for shorthanded-seiling fordi autopilot-bruk vil utvanne seilingsbestemmelsene. Han får delvis støtte fra BSF-leder Aanonsen som mener autopilot vil være et bedre mannskap enn en tilfeldig rekrutt fra kaia.

Asbjørn Øverås er inne på det samme når han sier at autopiloten kan styre bedre enn en konsentrert rormann, men da må pilot og instrumentering være godt kalibrert. Men som han også skriver – under normale ustadige bodøvinder vil rormannen vinne.

Fornøyd med responsen

Helge Andreassen er fornøyd med diskusjonen han har dratt i gang i Bodø Seilforening og alle de synspunkter som er fremkommet. Men de forskjellige argumentene har ikke endret hans grunnholdning til autopilot.

– Bruk av autopilot må bli en ren skippervurdering. Har jeg mannskap, seiler jeg best med en hånd på rattet. Jeg kan ikke se åpenbare fordeler ved bruk av autopilot. Dette handler kun om å kunne utnytte båten best mulig når man mangler «hender». I tillegg vil kanskje flere delta på tirsdager siden mannskapsmangel alene ikke blir et hinder.

– Når det gjelder sikkerheten, er det noe som heter sunn fornuft og godt sjømannskap. At bruk av autopilot skal påvirke resultatlisten, har jeg ingen tro på. Flest båter på sjøen er mitt hovedpoeng, sier Helge.

– Bonusen vil være at den enkelte seiler lærer seg å håndtere båten bedre med lite mannskap om bord, noe som har en positiv effekt på turseiling der det ofte kun er to i båtene, sier Helge Andreassen når han oppsummerer Facebook-diskusjonen.