NORSK SEILSPORTSLIGA - 1. DIVISJON

ULIKE INNGANGER: Deltagerne i 1. divisjon deltar med ulike vinklinger og ambisjoner.

Varierende ambisjoner og målsetting ved seriestart

1. divisjon i seilsportsligaen har en helt nye sammensetting. Fire lag har rykket ned, og fire nye lag har kommet inn. Det gjør det ikke enkelt å tippe hvordan de vil plassere seg i første serierunde i Oslo 9. og 10. juni.

Publisert Sist oppdatert

Fire nye seilforeninger er på plass i 1. divisjon etter at kvalifiseringsrunden ble unnagjort i Sandefjord i slutten av mai. Oslofjorden Seilklubb, Horten Seilforening, Ulstein Seilforening og Lillesand Seilforening er de fire nye.

Når vi nå skal forsøke å tippe hvordan lagene vil plassere seg i den første runden i 1. divisjon av seilsportsligaen, har vi valgt å plukke ut to av nykomlingene som kandidater til ville kunne plassere seg i den bakre tredelen.

Fra gjestelag til fast lag

Ulstein Seilforening fikk være med som gjestelag i den siste serierunden i Arendal i 2018. Det ga mersmak, for i år er den vesle foreningen, som ellers gjør lite ut av seg i seil-Norge, med for fullt. To av seilerne som var med i Arendal, er med på laget i Oslo; Fridtjof Moldskred Hofseth og Tore Johan Sætre. De to andre seilerne på laget er Oliver Eksund og Johannes Husøy.

At vi tipper laget blant de fem bakre lagene, beror mest på at vi ikke kjenner lagets kvaliteter, og forhåpentlig vil seilerne fra Ulstein gjøre tipset til skamme.

Horten med X-faktor

Det andre av de nye lagene som har fått plass i bakre femmer, er Horten. Og bakgrunnen er noe av den samme som for Ulstein: Uvitenhet. Årsaken er imidlertid en noe annen: Horten Seilforening har ennå ikke offentliggjort hvilke seilere de har valgt å sende til Oslo. Så derfor vet vi ingenting om laget – så langt.

Klarer ikke å stille lag 

Bundefjorden Seilforening er med i denne gruppen av lag vil plassere seg bakerst, kort og godt fordi seilforeningen etter all sannsynlighet ikke klarer å mønstre et lag på bena til den første ligarunden.

– Vi har gjort mye for å forsøke å få tak i seilere, men foreløpig konklusjon er at det rett og slett ikke er interesse, sier Andreas Wettre i Bundefjorden Seilforening.

En faktaopplysning i den sammenheng er at Bundefjorden Seilforening ved idrettstellingen i 2018 hadde 563 medlemmer…

Alle skal med 

Malvik og Stjørdal er en ung forening, stiftet i 2011, men i ligasammenheng er de erfarne og har vært med helt siden seilsportsligaen startet i 2016. I alle disse årene har foreningen balansert «på kanten av stupet», noe de nok trolig vil gjøre i år også. I 2018 kom de på 11. plass i 1. divisjon og var med det akkurat på den rette siden av streken.

Som eneste seilforening stilte Malvik og Stjørdal med forskjellige seilere i samtlige fire serierunder i 2018. 16 av foreningens seilere fikk med andre ord forsøke seg. Magne Kjerkreit bekrefter at det er tanken i år også.

– I år som tidligere, vil vi prøve å engasjere flest mulig seilere for å ta del i moroa. Spesielt vil vi forsøke å få med den yngre garde blant seilerne. I fjor deltok 16 seilere i ligaseilingen, og vi vil strekke oss for å prøve å få til det samme i år, sier han.

På Malvik og Stjørdals lag i Oslo stiller Magne Kjerkreit, Stian Hansen, Odin Møller Hansen og Kai Stephansen. Alle fire var også med i en runde i fjor, så de vet alle hva liga-seiling dreier seg om. I Malvik og Stjørdal har de tre Melges 24 som seilerne trener i.

Har fått med seg næringslivet 

Kragerø Seilforening er en seilforening som helt sikkert vil sette spor etter seg i seilsportsligaen – på litt sikt, for foreningen satser svært bevisst og profesjonelt på ligaseiling. 

– Vi har satset på ligaseiling for å snu trenden med frafall, vanskeligheter med rekruttering og mangel på aktive seilere, sier Øyvind-Tore Mylius, nestleder i Kragerø Seilforening.

I vinter gikk foreningen til anskaffelse av to J/70-er, og for å få finansiert båtene gikk foreningen til det lokale næringslivet.

– Ved lage en lokal seilsportsliga primært for bedrifter/sponsorer som hver betaler for å stille lag i ligaen, har vi slått to fluer i ett smekk. Vi fikk umiddelbart rekruttert nye seilere som fikk opplæring og ble introdusert for aktiv sportsseiling, samtidig som vi fikk kapital til innkjøp av båter. Ideen har fungert helt ypperlig, og vi har i dag venteliste på bedrifter som ønsker å være med. Vi har i prinsippet booket opp hele neste års plasser, sier Mylius.

Det har resultert at en tredje båt allerede er finansiert og besluttet kjøpt.

I seilsportsligasammenheng vil det være spennende å se hva slags lag som kommer fra Kragerø, men foreløpig vurderer vi konseptet som såpass ferskt at Kragerø Seilforening blir plassert i bakre femmer i denne omgang.

Laget de sender til Oslo består av Øyvind-Tore Mylius, Sondre Børresen, Børre Brekka og Anders Semb og har i praksis en liga-sesong bak seg i erfaringsbanken. Øyvind-Tore og Sondre seilte alle de fire rundene i 2018, mens Børre seilte tre. Anders er ny på laget.

– Vi er en motivert kjerne på fem seilere, men vi tror basen vil vokse meget raskt i tiden fremover, sier Øyvind-Tore Mylius.

Bakre femmer

Oppsummert, tipset går ut på at disse fem seilforeningene utgjør bakre femmer i 1. divisjonsrunden i Oslo:

  • Ulstein
  • Malvik og Størdal
  • Kragerø
  • Bundefjorden
  • Horten