Årsmøte i Bundefjorden Seilforening

TRE SENTRALE PERSONER: Fra venstre: Eivind Bakke har hatt en vesentlig finger med i arbeidet om ny strategiplan, Bjørn Strand Jacobsen er foreningens leder og ført forhandlinger med Oppegård, mens Erik Kristiansen er saksansvarlig for foreningens ...
TRE SENTRALE PERSONER: Fra venstre: Eivind Bakke har hatt en vesentlig finger med i arbeidet om ny strategiplan, Bjørn Strand Jacobsen er foreningens leder og ført forhandlinger med Oppegård, mens Erik Kristiansen er saksansvarlig for foreningens ...

Det går mot sammenslåing av Bundefjorden og Oppegård Seilforening

Årsmøtet til Bundefjorden Seilforening skal stemme over om Oppegård Seilforening skal infusjoneres i foreningen.

Publisert Sist oppdatert

Det tegner til å bli et spennende årsmøte i Bundefjorden Seilforening, som avholdes i kveld 28. februar. På agendaen står et punkt der styret foreslår at Oppegård Seilforening infusjoneres i Bundefjorden Seilforening.

Styret i Bundefjorden Seilforening anbefaler dette, og det skjer etter at naboforeningen, Oppegård, hadde luftet denne muligheten med dem høsten 2016. I Oppegård har man registrert redusert interesse og engasjement over tid, og styret i Oppegård Seilforening mente man stod igjen med to alternativer: Nedleggelse eller infusjonering i Bundefjorden Seilforening.

Den eneste aktiviteten som i praksis er igjen i Oppegård Seilforening, er en ungdomsgruppe av Optimist- og RS Feva-seilere som holder det gående på Ljansbruket, der seilforeningen holder til.

Grønt lys

Det pekes på at Oppegård Seilforening har god økonomi og at Bundefjorden Seilforening vil overta beholdning, utstyr og avtaler på Ljansbruket, der det, ifølge styrets forslag, er meningen å opprettholde jolleaktiviteten lokalt – ved siden av den jolleaktiviteten Bundefjorden Seilforening allerede har på Malmøya..

Bundefjorden Seilforening har avklart sammenslåingen med Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund, som har gitt grønt lys for den, og styret i Bundefjorden Seilforening peker på at de ved å være eneste seilforening i Bundefjorden vil ha et stort potensiale for å kunne øke medlemsmassen og derigjennom å kunne bedre økonomien og øke aktiviteten. De ser på Oslo øst og syd, Oppegård kommune, Nesodden kommunes østside og kommunene i indre del av Bundefjorden som sitt rekrutterings- og markedsområde.

Oppegård Seilforening har for øyeblikket 46 medlemmer.

Sier årsmøtet til Bundefjorden Seilforening ja, skal årsmøtet i Oppegård Seilforening gi sitt endelige ja på sitt årsmøte i mars, og så er det planen at infusjoneringen skal skje per 1. april 2017.

Navnet på den nye sammenslutningen blir Bundefjorden Seilforening.

Omfattende strategiplan

Saken om sammenslåing blir utvilsomt en stor sak på årsmøtet, men kanskje ikke den største og viktigste. Styret har det siste halvåret arbeidet med en langsiktig strategiplan for foreningen, der man har løftet blikket helt frem til 2026.

I høst gjennomførte man en stor medlemsundersøkelse, og med denne som et grunnlag sammen med vyer, planer, ønsker og drømmer er vinteren blitt brukt til å snekre frem en strategi for foreningen. Den vil bli fremlagt og gjennomgått på årsmøtet.

På årsmøtet vil man også orientere om foreningens opplegg og planer for deltagelse seilsportsligaen 2017. Foreningen ble slått ut av 2. divisjon i 2016, men man akter å rekvalifisere seg igjen når kvalifiseringen finner sted i april.

Det vil også bli orientert status for foreningens tilhold på Myren på Malmøya, der man har gjennomlevet mange turbulente og usikre år med hensyn til om foreningen får være der eller ikke. Nå er en leieavtale for et område til joller og utstyr undertegnet med Oslo kommune, mens det gjenstår å få tillatelse til å sette opp de nødvendige fasilitetene som trengs der for å kunne drive foreningen på en tilfredsstillende måte.