REN DIESEL. Høymodifisert biodiesel uten tilsetninger av fossil-diesel er godkjent for bruk på motorene Yanmar nå selger.

Yanmar godkjenner bruk av ren HVO-diesel

Motorgiganten Yanmar har sertifisert dagens motorutvalg for bruk av 100 prosent ikke-fossilt drivstoff, såkalt HVO (hydrogenerte vegetabilske oljer).

Publisert Sist oppdatert

HVO kan ifølge fabrikken brukes som erstatning for vanlig diesel i motorene, enten som ren vare eller blandet med tradisjonell diesel. Ingen motormodifikasjoner eller endringer i håndtering, service, installasjon og vedlikeholdsprosedyrer er i utgangspunktet nødvendig, men Yanmar anbefaler motoreier om å kontakte selskapets forhandlere eller en autorisert tekniker for en sjekk før drivstoffet velges og understreker at instruksjoner i motorens bruksanvisning må følges.

Følgende motorer er godkjent for bruk: 1GM, YM-serien, JH-serien, 4LH HTP, 4LH DTP, 4LH STP og 6LY, 6LF og 6LT-serien. 

Ulike biodiesel-typer

Det finnes grovt sett to typer biodiesel: FAME, eller førstegenerasjons biodiesel, som i Norge stort sett lages av raps, og HVO. Bruk av mye FAME krever spesialtilpasset motor- og drivstoffsystem. Dette selges derfor i liten grad som ren vare, men kan tilsettes ordinær diesel i relativt små mengder. Pumpediesel type B7 inneholder inntil sju prosent FAME.

De mer moderne HVO-produktene fremstilles av fornybare råvarer som vegetabilske oljer eller avfall fra skogbruk. Tross navnet blir det nå også brukt animalsk fett i produksjonen. Før bruk tilsettes smøremidler for å unngå slitasje på dieselpumpe og andre deler av drivstoffsystemet, men HVO er ellers kjemisk relativt lik fossil diesel. 

Gode tekniske egenskaper

Ifølge produsentene har HVO biodiesel lavere aromatinnhold og dermed høyere cetantall, eller tennvillighet. Dette gir mindre partikkelutslipp ved forbrenning, spesielt i eldre motorer. Også svovelinnholdet er lavt, og både lagringsevne og kuldetoleranse skal være god. På grunn av god oksidasjonsstabilitet er HVO ikke utsatt for bakterievekst.

Likevel har for eksempel bilprodusenter vært skeptisk til å godkjenne bruken av ren HVO, og det er altså først nå Yanmar gir generell godkjennelse for drivstoffet for sine nye motorer. 

UTVIKLING: Nye drivstofftyper stiller nye krav til motorene.

– Yanmar har ikke umiddelbare planer om ettersertifisering av eldre motorer, opplyser Ole Løken ved Yanmar Norge til Båtmagasinet. 

HVO-drivstoff

Fornybar diesel kan fremstilles av fornybare organiske råstoffer ved hjelp av hydrogenering, det vil si tilførsel av hydrogen i en katalytisk kontrollert prosess. Produktene kalles generelt for HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids). Dersom oljen kommer fra planter brukes betegnelsen HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). HVO er syntetisk diesel.

Drivstoffet kan produseres basert på vegetabilsk olje, animalsk fett, rest- og avfallsfraksjoner og annen biomasse. Selve fremstillingsprosessen er basert på Fischer-Tropsch-prosessen. Den ble benyttet i under krigen for å lage drivstoff fra kull. Prossesen hjalp tyskerne som hadde tilgang til kull, men ikke olje. 

Råstoffene varmes opp til mellom 800 og 900 grader i et oksygenholdig miljø og bryter de ned til CO og H2, såkalt syntesegass. Resultatet er en olje med egenskaper svært lik diesel. 

I Sør Afrika har denne prosessen blitt brukt siden 50-tallet. Nå begynner også resten av verden å få øynene opp, fordi det er mulig å bruke fornybare ressurser. Og fordi drivstoffet gir en rekke andre fordeler. 

Han påpeker også at det i dag er det ikke så lett å få kjøpt ren HVO, aller minst på bunkersstasjonene. Dette skyldes både de høyere prisene og at «farget», veibruksavgiftsfri anleggsdiesel kun leveres som fossildiesel klasse B0. 

– Men vi er involvert i et flere kommersielle prosjekter der for eksempel Redningsselskapet vurderer å ta i bruk alternative drivstoffer, sier Løken.

Kan redusere CO2-utslipp kraftig

HVO selges i Norge, men høye priser har gjort det vrient å innføre produktet i stor skala. Ifølge norske leverandører reduseres det reelle CO2-utslippet med 60-90 prosent, avhengig av råvaretype og ressursinnsats ved produksjonen. 

Forskningsrapporter har likevel advart mot «grønnvasking» og påpeker at HVO som ikke produseres med redusert CO2-utslipp som mål har ikke nødvendigvis noen gunstig effekt på totalutslippene. 

Det har også vært reist kritikk mot at palmeolje og andre naturmiljø- og matressursproblematiske fettstoffer i alle fall tidligere har vært brukt under HVO-produksjon.