STRID. Konfliktnivået er høyt i World Sailing, tidligere ISAF.
STRID. Konfliktnivået er høyt i World Sailing, tidligere ISAF.

Klage mot etikk kommisjon avvist

Styret i World Sailing fikk ikke Judicial Board med seg på å undergrave sin etikk kommisjon.

Publisert Sist oppdatert
Fungerende formann i Ethics Commission, Dieter Neupert
Fungerende formann i Ethics Commission, Dieter Neupert

Lørdag kom det endelige svaret fra Judicial Board som var satt til å behandle en klage fra World Sailing-styre som gikk på kommisjonens kompetanse og evne til å fatte vedtak. Saken refererte seg direkte til visepresidentene Gary Jobson og Scott Perrys klage til etikk kommisjonen for uautorisert bruk av deres underskrifter i et brev komponert av Kim Andersen og som ikke var godkjent av de to klagerne. Seilmagasinet har tidligere hevdet at saken kunne ha vært bragt ut av verden om president Kim Andersen hadde beklaget saken. Isteden valgte han å forsvare seg og han valgte et advokatfirma i London til å bestride Ethics Commission kompetanse og beslutningsevne.

Bestrider oppnevnelsen av kommisjonens leder

31. juli kom rapporten fra kommisjonens leder Josep Pla etter at Kim Andersen tidligere hadde bestridt oppnevnelsen av Pla, og kommisjonsmedlem Nicolas Henard hadde trukket seg fra sitt verv uten å oppgi årsaken til dette. Etter at rapportens innhold var blitt kjent trakk også Jo Keen og Ùlfur Hròbjartson seg fra kommisjonen, angivelig fordi innholdet i rapporten etter deres mening var politisk motivert.

For å gi Kim Andersen er mulighet til anke rapportens konklusjon til WS Judicial Board, gikk det inntil 18. august før CEO David Graham ble instruert av etikk kommisjonens leder Dieter Neupert om å formidle denne til Council som er World Sailing høyeste organ. Deretter ble rapporten frigitt for offentligheten og Seilmagasinet publiserte deler av den som de første i en artikkel 20. august. Da var fremdeles ikke rapporten sendt til Councils medlemmer som derved kunne lese innholdet i Seilmagasinet før dokumentet var rettmessig mottatt. Det førte til dette brevet fra Kim Andersen, direktesendt fra ham selv til alle WS medlemmer:

Brev fra Kim Andersen

Statement by the World Sailing President

Following reports in several media sources, regarding allegations of a breach of the World Sailing Code of Ethics by the President, a statement has been prepared to address the situation.

“My intent as President of World Sailing over the last four years and throughout my entire time in this sport has always been to make sailing stronger and doing good things for our sport.

That is why it is extremely disappointing to see our sport being misused by a small group of sailors to smear the name of World Sailing and personally attack me with false claims. To grossly misuse the World Sailing Ethics Committee as a political tool and put into disarray the image of World Sailing by fabricating claims and using a misunderstanding as an ethics claims is unacceptable.

Over the past few months, the World Sailing Ethics Commission has been investigating a complaint by two World Sailing Board members. From the very beginning of this process, I made it clear that the events in question did not in any way justify an investigation before the Ethics Commission. It was an unfortunate misunderstanding between Board members, which had been blown entirely out of proportion and has been used by some as a political tool.

It has been disheartening to see questionable actions coming from within the Ethics Commission itself. The Ethics Commission, unfortunately, chose to appoint an Ethics Officer – Mr. Josep Pla - who was clearly not independent or impartial in this case. When I sought to challenge this plainly political and inappropriate appointment, my objections, which followed due process, were ignored by the Chairman of the Ethics Commission – Mr. Dieter Neupert. Mr. Pla proceeded to issue a clearly flawed, biased, and one-sided report on the matter which, despite his best efforts to portray me in the worst possible light, ultimately concluded that no further action needed to be taken against me aside from the issuing of a warning.

As a direct result of the improper and political manner in which Mr. Neupert and others have misused the Ethics Commission in this case, 3 members – Mr. Nicolas Hénard, Ms. Jo Keen, and Mr. Ùlfur Hròbjartson - have all resigned in protest. Once again, it is very unfortunate that there are some individuals who are clearly attempting to misuse the Ethics Commission for their own political purposes - the Ethics Commission has lost three excellent and impartial members because of it.

In the last months, there has been a blatant disregard of the World Sailing Rules, due process, and principles of natural justice within the Ethics Commission. From the improperly constituted Commission to having the interim Ethics Chair personally reaching out to MNAs to nominate new members (breaking Regulations 8.14.2) to the appointment of Ethics Officers that are neither independent nor impartial has led to members of the Commission resigning in protest.

As the Ethics Commission now has only 4 members, when it requires a minimum of 7 in order for it to be properly constituted and issue decisions, the matter is, therefore, being sent before the World Sailing Judicial Board who I hope will refer the matter to an Independent Panel.

I would like to take the opportunity to thank you all for your words of encouragement, I very much appreciate the support from the Sailing community.

As I will be actively participating in the process mentioned above, I will be making no further comment on this matter until that process has been completed.”

Det er interessant å merke seg at Kim Andersen referer til regulations 8.14.2 der det faktisk fremgår at det er styret som til enhver tid har ansvar for at etikk kommisjonen er beslutningsdyktig. Når Andersen nå angriper kommisjonen for å ha for få medlemmer, er dette i realiteten et angrep på sitt eget styre. Når Kim Andersen selv er innklaget oppstår det åpenbart en interessekonflikt her. Det andre er at Andersen her forskutterer styrebehandlingen, for ikke å si instruerer styret til å bringe saken opp for judicial board, noe styret vedtar i det påfølgende styremøtet 21. august der Kim Andersen selv, Gary Jobson og Scott Perry ikke får delta. Det tredje er at brevet kan være et brudd på WS retningslinjer som forbyr kandidater til verv å drive valgkamp direkte overfor medlemmene med mindre materialet har vært godkjent av CEO og publisert på WS webside. Det var Kim Andersens brev ikke.

Vedtak fra styremøtet 21. august.

I følge referatet fra styremøtet uttaler CEO David Graham at innholdet i de tre oppsigelsesbrevene etter hans mening reiser påstand om forseelser i henhold til regel 35, og at han mener det er riktig å henvise påstandene til Judicial Board i henhold til den forordningen.

Styret vedtok CEOs anbefaling om å henvise påstandene til Judicial Board. Styret ble også enige om at Plas rapport må sendes til rådet til tross for innsigelsene. Styret var enig i at en offentlig uttalelse skulle gis umiddelbart og bekreftet World Sailings handlinger. Denne ble først lagt ut på WS webside, senere fjernet.

21. august ble Josep Plas rapport sendt til Council, dog med haleheng fra Kim Andersen.

Klagen avvist

Lørdag 29. august mottar Dieter Neupert og kommisjonsmedlemmene et brev fra WS CEO David Graham, der han sier som følger:

På styremøtet 21. august 2020 var en av beslutningene å henvise påstandene i avskjedsbrevene fra etiske komitémedlemmer til Judicial Board for gjennomgang. Denne uken mottok vi et svar fra Judicial Board, som anså at denne saken var utenfor deres jurisdiksjon, da det ikke var en "klage".

Saken er derved avsluttet.

På samme måte som avslutningen av denne saken har vært en seier for etikk kommisjonen som ved dette ikke kan sies å ha opptrådt ukorrekt, er det et nederlag for Kim Andersen som har kjempet med alle midler for å underkjenne kommisjonens legitimitet, ikke bare ved behandlingen av denne saken mot ham, men også i behandlingen av den neste saken, også mot ham.

Ikke mottatt penger

Juristen som er oppnevnt til å lede etterforskningen av den tredje saken mot Kim Andersen, den såkalte TSE saken, er for lengst godkjent av WS, men hun har til dags dato ikke mottatt avtalt honorar. Etter to ukers arbeide har hun derfor idag meddelt kommisjonen at hun nedlegger arbeidet inntil betaling er på plass. Det virker nesten som om WS her holder pengene tilbake for å forsinke prosessen.

Må oppnevne nye medlemmer

Styret og Council må nå snarest oppnevne fire nye medlemmer til etikk kommisjonen. Både kommisjonen selv og enkelte Councilmedlemmer har kommet med innspill og vi regner med at de nye medlemmene vil være på plass i løpet av uken. Kanskje hadde det nå også vært en idé å oppnevne to varamedlemmer slik at kommisjonen til enhver tid vil kunne ha syv medlemmer slik Reg. 8.14.2 forutsetter.