Auckland, New Zealand is hosting the Aon Youth Sailing World Championships, the 46th edition, from 14 to 20 December 2016. More than 380 sailors from 65 nations sailing in more than 260 boats across nine disciplines will compete in New Zealand.
Auckland, New Zealand is hosting the Aon Youth Sailing World Championships, the 46th edition, from 14 to 20 December 2016. More than 380 sailors from 65 nations sailing in more than 260 boats across nine disciplines will compete in New Zealand.

Vil kaste etikk kommisjonen

Noe av det første det nyvalgte styret i World Sailing har satt seg fore er å bytte ut forbundets etikk kommisjon.

Publisert Sist oppdatert

I et brev til kommisjonsleder Dieter Neupert, datert 20. november reiser World Sailing CEO David Graham på vegne av styret bekymring om etikk kommisjonen i sin nåværende sammensetning er i stand til å gjennomføre sine plikter som forutsatt og han meddeler at Rådet i WS (Council) vil bli anbefalt å oppnevne ny etikk kommisjon så snart som mulig. Samtidig stiller man komiteens medlemmer fritt til å stille til gjenvalg etter at de har avklart en mulig interessekonflikt i forhold til Kim Andersen.

Styret stiller seg kritisk til behandlingen av saker nummer 3 og 4 mot Kim Andersen og hevder at kommisjonen i disse sakene ikke var beslutningsdyktig i henhold til regler om antall medlemmer i kommisjonen. Påstanden tilbakevmises av Dieter Neupert.

Det er første gang styret henvender seg direkte til kommisjonen uten å gå via Rådet (Council) som har avgjørende myndighet i slike saker. Dette er også lovstridig i henhold til Neupert.

Leder av World Sailings etikk kommisjon, Dieter Neupert
Leder av World Sailings etikk kommisjon, Dieter Neupert

Stiller til gjenvalg

Medlemmene i etikk kommisjonen hadde inntil kl. 1700 i går ettermiddag med å bestemme seg for hvorvidt de ville søke gjenvalg. I sitt tilsvar til styret referer Dieter Nuepert til et vedtak fra 2017 der den oppnevnte etikk kommisjonen kan sitte på ubestemt tid, og at medlemmenes engasjement nå tidligst kan avsluttes 1. februar 2021. Neupert reagerer også sterkt på at han etter 40 års gratisarbeid for det internasjonale seilforbundet nå med tre dagers varsel må erklære om han vil stille til gjenvalg eller ikke, og at utfallet trolig blir at han uansett ikke vi bli gjenvalgt. Ikke desto mindre erklærte Neupert innen tidsfristen at han vil forsvare sin posisjon.

Dette utspillet fra styret foreligger kort tid etter at Rådet oppnevnte ny etikk kommisjonen med Dieter Neupert som leder etter at forgjengeren John Faire hadde måttet tre tilbake av helsemessige årsaker.

Årsrapporten klar

I sin årsrapport til styret datert 16. november konkluderer Dieter Neupert som følger vedr. klage nummer 3 mot Kim Andersen.

The EO, L.Burger , hos concluded on 29 October 2020 thot Mr. Andersen breached Sections 1.9 (o), (b) ond (c) of the Code of Ethics occording to Reg.3ó.,l0 lit. c) . She will now issue the Notice of Charge (Reg. 3ó.,l3 ) ond then the Proceedings occording to Regs. 3ó. l3 - 36.17 will continue.

Klage nummer 1 og 2 ble konkludert henholdsvis 24 april og 17 august med frifinnelse og advarsel til Andersen. I sak nummer 3 foreligger nå Laurence Burgers Notice of Charge og etikk kommisjonen planlegger å følge saken til avslutning.

Neupert og hans etikk kommisjon instrueres og til å stoppe alt videre arbeid med sak 3, samt en sak 4 der Dieter Neupert og IOC visepresident er innklaget for kommisjonen av Kim Andersen i en annen sak.

Nyvalg tvilsomt

Ved sitt forsøk på å diskvalifisere kommisjonen i sak 2 og 3 spekuleres det nå i hvorvidt Kim Andersen vil bruke en slik mulighet til å hevde at disse sakene har negativt påvirket hans sjanser til gjenvalg og derfor kan kreve gjenåpning av valg prosessene. Svært få tror imidlertid dette er mulig. Derimot er det sannsynlig at styret med dette vil påskynde prosessen med ny governance reform der det trolig ikke vil være plass til noen etikk kommisjon.