Dobbelt spansk i første seilas

Telefonica båtene gikk fortest i den lette vinden. Andre seilas starter kl. 150.00

Publisert

Dobbelt spansk  i mål

1 Telefonica Blue

2 Telefonica Black

3 Green Dragon

4 Ericsson 4

5 Ericsson 3

6 Puma

7 Russia

8 Delta Lloyd

Telefonica Blue hadde en klar ledelse etter å ha vært i tet det meste av seilasen. Kampen var mellom de to spanske Farrbåtene og Green Dragon tegnet av Reighel Pugh. De tre lå lenge samlet, men Farrbåtene seilte klart raskere på unnavindsleggene der de også kunne seile lavere enn konkurrentene. Green Dragon seilte et jevnt imponerende race, og kom forbi Ericsson 4 på den siste lensen. Den russiske båten sliter med farten og kan ha hatt problemer med kjølen igjen, etter at båten hadde en bra start og lenge lå i tetsjiktet. Det er lite vind, og de bakre båtene sliter med båtfarten.

Det var viktig på den korte banen og begrense antall slag for disse båtene. Etter første seilas er det vanskelig å trekke bastante konklusjoner om hvilke båter som er raskest. Vi minner om at ABN Amro One kom sist i innshore seilasen før forrige VOR. Vi husker alle hvordan det gikk tilsl utt.

http://www.volvooceanrace.tv/page/Live/

Powered by Labrador CMS