FLAGG: Med direktedømming blir protester avgjort der og da. Dette blir brukt i Seilsportsligaen.

– Direktedømte regattaer er fremtiden

At dommeren tar avgjørelser direkte i feltet har en rekke fordeler, men det er noen utfordringer på veien, mener ekspert.

Publisert Sist oppdatert

Esben Keim er en av Norges ti direktedommere, og gjort seg noen tanker rundt dette. Han mener at direktedømming vil berike seilsporten , men at det krever samarbeid og støtte fra hele seilnorge for å lykkes. Keim er nasjonal direktedommer og aktiv i Oslo Seilforening.

Direktedømming i Norge ble innført i forbindelse med matchseiling på 2000-tallet. Med Seilsportsligaen ble slik dømming også innført i et felt av båter. I fjor ble NM i Feva dømt direkte. Nå i sommer skal Esben Keim direktedømme NM i Feva og Dame NM som foregår i J/70.

– I tillegg skal det direktedømmes ILCA NM, det er nok flere. Jeg har ikke helt oversikt over alle. Ut over NM vet jeg at det planlegges med direktedømming i NC joller, Seilsportsliga, Ungdomsliga, Mesternes Mester, sier Keim.

DOMMER: Esben Kiem er nasjonal direktedommer og aktiv Express-seiler.

 

Innlegg av Esben Keim

I takt med tiden har seilsporten, som mange andre idretter, nådd et vendepunkt. Hvor tradisjonell regelhåndheving og dommeravgjørelser har funnet sted etter endt race, eller gjennom seilerens umiddelbare innrømmelse av feil, står vi nå overfor en betydelig endring: overgangen til direktedømte regattaer. Denne overgangen, som lover rettferdighet og en mer umiddelbar opplevelse av spenning og rettferdighet, innebærer også utfordringer som må navigeres med omhu.

Hva er direktedømming?

Direktedømming representerer en ny æra hvor avgjørelser tas umiddelbart på vannet, noe som minimerer flere av de utenforliggende faktorenes innvirkning og bidrar til å opprettholde sportens integritet. I andre idretter har lignende systemer, som fotballens VAR og langrenns gule kort, allerede vist hvordan teknologi og umiddelbar dommer inngripen kan forbedre rettferdigheten i idretten.

Fordelene med direktedømming

● Økt rettferdighet: Direktedømming sikrer at en større andel av regelbruddene får en riktig avgjørelse, noe som er fundamentalt for fair play.

● Mer engasjerende for dommerne: Det blir mer interessant å være dommer når man er direkte involvert i handlingens sentrum, noe som også bidrar til personlig utvikling og forståelse av sporten.

● Læring og utvikling: Både seilere og dommere får bedre forståelse for reglene, noe som fører til færre regelbrudd, mindre skader, og en generelt tryggere sport, spesielt for nykommere.

Utfordringer på Veien

Overgangen til direktedømte regattaer er ikke uten sine utfordringer. Med kun ti dommere som har status som nasjonale direktedommere i Norge, og en pågående innsats for å utdanne flere på kretsnivå, står seilsporten overfor et behov for rask opplæring og tilpasning.

● Behovet for flere dommere: For å dekke alle regattaene effektivt, trengs det en betydelig økning i antall kvalifiserte dommere.

● Erfaringsgapet: Blanding av erfarne og nye dommere i regattaer vil være nødvendig en stund, noe som kan føre til varierende kvalitet på dømmingen.

● Tilpasningsperiode: Det vil ta tid, potensielt 2-3 sesonger, før direktedømming blir standardformatet, og alle involverte parter har tilpasset seg og fått nødvendig erfaring.

Veien Fremover

Til tross for disse utfordringene, er veien fremover klar. Seilforbundets støtte til direktedømming signaliserer en sterk tro på at dette er fremtiden for seilsporten. Dette skiftet krever en kollektiv innsats fra alle i seilmiljøet – fra forbund og dommere til arrangører og seilere selv. Mens vi navigerer gjennom denne tilpasningsperioden, er det viktig å huske på at målet er en rettferdig, trygg og spennende sport for alle involverte.

I denne overgangsperioden er det essensielt at seilnorge står samlet. Ved å støtte opp om denne endringen, bidrar vi ikke bare til sportens utvikling, men også til å bygge et sterkere og mer inkluderende seilmiljø. La oss sammen seile mot en fremtid hvor rettferdighet og spenning er i høysetet, takket være direktedømte regattaer.