World Sailing må velge alternativ til Mixed Two Person Keelboat Offshore Event.

Snevert valg for World Sailing

Om Mixed Two Person Keelboat Offshore Event blir strøket av programmet for Paris 2024 gjenstår det ikke mange alternative valgmuligheter for World Sailing.

Publisert Sist oppdatert

Som kjent har IOC i et brev til World Sailing 12. april anmodet forbundet om å komme opp med alternative forslag til Mixed Two Person Keelboat Offshore Event da denne disiplinen slik den til nå er presentert ikke tilfredsstiller viktige kriterier fremsatt av IOC. Nå krever World Sailing at alternative forslag skal være forbundet i hende senest 23. april, slik at de kan bli behandlet og votert over før det endelige forslaget skal forelegges IOC 26. mai.

Forslagene vil bli publisert på World Sailings nettside 30. april. På midtårsmøtet 10-11.mai møtes konstitusjons-, arrangements- og utstyrskomiteen. Her vil de innleverte forslag bli behandlet før innstilling til Council som møtes 14. mai for å setmme over disse. Dette vil sikre at prosessen avsluttes i forkant av IOC-fristen for nye forslag, som er 26. mai. En endelig beslutning fra IOC om seilprogrammet til Paris 2024 vil bli fattet på deres hovedstyremøte 8-10. juni.

For å sikre den 10. medaljen også i Paris 2024 er det viktig at de innkomne forslag på alternative klasser er hundre prosent i samsvar med IOCs krav.

I en nyopprettet forskrift 23.1.11 gis forslagsstillerne ikke store valgmuligheter ettersom forslagene ikke kan endre de resterende ni olympiske disipliner vedtatt i forskrift 23.1.4 med mindre man deler en av de eksisterende mixed events i en separat dame- og herreklasse. Det betyr i korthet at dersom Mixed Two Person Keelboat Offshore Event skal ut, må Nacra17, IKA Formulas Kite eller 470 som alle har mixed events, splittes opp i en dame- og en herreklasse.

Dermed vil det være lite håp om å gjeninsette Finnjolleklassen, eventuelt i en mixed event med E-jolle, eller opprettholde klassene fra Tokyo 2020 der kjønnsbalansen er basert på to åpne klasser, 49er og Finnjolle. IOC tillater ikke åpne klasser, men krever at klassene skal være definert som dame- eller herreklasse, eller mixed events. En teoretisk mulighet foreligger for en ny mixed event dersom det vil ha vært arrangert VM i disiplinen, noe som i så fall kan gjelde Finn- og E-jolle.

Les mer her: www.sailing.org/90898.php