Draker i medvind

På Oslo Kommunes budsjetter for 2008 er det satt av en større post for Europamesterskapet i Drakeklassen som KNS skal arrangere i Oslofjorden i første uke av august.

Publisert

Kommunen har budsjettert med en bevilgning på kr 750.000 til neste års Drake EM og viser dermed igjen at man ser seiling som en fin måte å profilere Oslo som havneby. Mesterskapet inngår som et ledd i feiringen av KNS 125 års jubileum og Drakeklassen som feiret sitt 75 års jubileum i 2004 har altså eksistert i nesten 80 år av foreningens levetid.

Totalt er budsjettet for Drake EM på kr 1.1 mill og arrangøren regner med å hente inn ca kr 200.000 i startkontingenter fra deltakerne. Resten, ca kr 150.000 må skaffes til veie gjennom sponsorinntekter.

En vesentlig del av budsjettet er satt av til utenomsportslige aktiviteter som skal bidra til å gi deltakerne gode minner fra Oslobesøket.

Oslo Kommune har tidligere bevilget kr 500.000 til et forprosjekt for «The Scandinavian Arena Race», et fellesarrangement mellom byene Malmø, Gøteborg og Oslo. Til nå har det ikke lyktes personene som står bak dette arrangementet å sikre tilstrekkelige sponsorinntekter til å løfte regattaen, men etter det Seilas forsstår jobbes det stadig med prosjektet. Opprinnelig var denne regattaen tiltenkt TP 52 klassen og IMS båter.

Oslo har i tillegg innledet et samarbeide med seilbyen Kiel der man i tillegg til å styrke kulturelle og forretningsmessige bånd mellom byene også ser på mulighetene for å utvikle et felles seilsportsarrangement.

Dersom alt går etter planen vil det bli en «Kiel dag» under Oslo Race Week i begynnelsen av juni neste år.

Powered by Labrador CMS