Rettsaken i Fredrikstad

405: Dufour 405 ble kåret til Årets Båt i Europa i 2010.

Solgt før CE-merkingen var godkjent

En båt skal ikke kunne brukes før det er godkjent av EUs direktiver. Mye tyder på at det har skjedd med Dufour 405. 

Publisert Sist oppdatert
Rettsak: Tvisten mellom Dufour og båteier var oppe i Fredrikstad Tingrett.

Diskusjonen i rettsaken har mye dreid seg om konstruksjons beregninger og godkjenninger. For at båten skal godkjennes for salg, så må den være CE-merket. Det blir den ikke før den er godkjent etter strenge direktiver. Disse kravene går på stabilitet, konstruksjon, og tekniske beregninger. 

Det er bunker med papirer, men også mange papirer som etterlyses. Ett var beviset på at båten var godkjent. Det kom på bordet siste rettsdag.

Godkjent 18. oktober 2011

En sentral tegning som viser innerlineren har vært sentral i rettsaken. Tegningen viser ikke hvordan denne limes fast til skroget. Tegningen er stemplet med Bureau Veritas, det fransk klassifiseringsselskapet som har godkjent konstruksjons beregningene til båten, men disse tegningene har anmerkninger, og oppfølging av disse anmerkningene har blitt etterspurt fra saksøkers side. 

I dag kom papirene som viste at alt var i orden, men disse er datert oktober 2011, Halfdan Solberg fikk sin båt levert i mai 2011, altså før papirene ble stemplet. 

Advokat Nina Wang som representerer båteier Halfdan Solberg hevder at grunnen til at godkjennelsen kom så sendt kan henge sammen med at båten ikke ble bygget opp til standarden som må til for å få den godkjent. 

Dufours side hevder at de senere revosjonene ikke omhandler innerlineren og konstruksjonen som det dreier seg om her, men Wang hevder at man må se på dette som en helhet. 

Kvalitetskontroll

Andre papirer som var savnet i retten var papirene fra produksjonen av båten til Solberg. Ved feil under produksjonen blir dette markert, og reparert. 

Produktansvarlig hos Dufour Sebastian Nolasco forteller om en streng kvalitetskontroll, en kontroll som følger båten helt fra produksjonsstart til den forlater verftet. 

Sebastian Nolasco kunne ikke gi noen svar på hvorfor verftet ikke har klart å vise frem kvalitetskontrollpapirene for båten til Solberg. 

 

SEILmagasinet har vært på Dufour-verftet i 2009. Da erkjente de at de hadde hatt kvalitetsproblemer, men at dette da var løst. 

LES: Selvpålagt kvalitetssystem

Seilte mars 2009

SEILmagasinet følger båtmarkedet tett og kan vise til at båten var på vannet to og et halvt år før papirene var i orden. Dufour 405 ble lansert under messen i Paris i desember 2008. I Dusseldorf 2009 var vi om bord å så båten. Den ble seil i mars 2009, som vi også skrev om. Båten kom til Norge i sammen måned. Dufour en nordisk test i mai 2009. Det var første gang vi seilte båten. Vi seilte den ytterligere en gang i november 2009 i forbindelse med Årets Båt i Europa, lenge før dokumentene vist frem i retten ble underskrevet. 

Dufour 405 på Dusseldorf januar 2009

Dufour 405 kommer 12. mars til Norge

Dufour 405 seiler 24. mars 2009

SEILmagasinet seiler Dufour 405 14. mai fra Hankø. 

IKKE BRA: Denne delen har ikke gått igjennom kvalitetskontrollen og må fikses opp.
INNERLINEREN: Tvisten står om båtens rammekonstruksjon er festet godt nok fast til skroget.