Endringer i Hollænderseilasen

Når Norsk Havseilerklubb, Soon Seilforening og KNS inviterer til årets Hollænderseilas 1. og 2. september er det med visse endringer i opplegget fra tidligere.

Publisert

Det inviteres til deltakelse i IMS, LYS, entype -,tur-, flerskrog, klassisk treseiler - og skøyteklasser. Egen LYS-klasse for rene damelag. Egen(e) LYS-shorthandedklasse(r). Poengberegning etter LYS-reglene. Endringer av klasse eller handicaptall kan ikke skje etter fredag 24. august kl. 16:00.

Riktig utfylt påmeldingsblankett og påmeldingsavgift skal være mottatt hos KNS innen 24. august 2007. Påmelding via web www.kns.no – regatta eller send inn påmeldingsslipp til KNS. Påmeldingsavgiften på kr. 600,- og påmelding må være KNS i hende innen 24. august. Bankgiro 8101 856 0631.

Teknisk kontroll

Det vil kunne bli foretatt kontroller av båter og utstyr, inklusive sikkerhetsutstyr, før eller etter seilasen. Det gjøres spesielt oppmerksom på vektbegrensningene for mannskap i IMS, og at alt utstyr som båten er målt med, eller som inngår i klassebestemmelsene, skal være ombord på riktig sted. Overtredelser kan medføre diskvalifisering.

Tidsprogram

Varselsignal for første start er kl. 07.50, lørdag 1. september. Startrekkefølgen og klassens startflagg vil fremgå av start og klasseoversikten. Merk at shorthanded klasser starter en time før de øvrige klasser. Båter som ikke har passert mål innen 1. september kl. 23.59 vil bli scoret DNF.

Baner Det planlegges for fire banealternativer. Vindforholdene på regattadagen vil avgjøre hvilken bane som skal seiles for de forskjellige klassene. Detaljert informasjon om signaler for bane blir å finne i Seilingsbestemmelsene. Kartskisse blir å finne på Hollænderseilasens side på www.kns.no

Banealternativer (SB= styrbord runding, BB=babord runding):

H1 Start Bile; Gullholmkrakken (59°26,032’N010°34,220’E) grønn stake SB; Hortenskrakken (59°25,442’N010°30,811’E) alle fire stakene BB; Mefjordbåen (59°20,124’N010°34,198’E) lykten BB; Eldøya, rød stake øst av Eldøya (59°19,395’N010°39,724’E) og Kollen BB; øst av Gullholmen; Mål Bile

H2 Start Bile; Gullholmkrakken (59°26,032’N010°34,220’E) grønn stake SB; Hortenskrakken (59°25,442’N010°30,811E) alle fire stakene BB; Teinebåen (59°14,375’N010°32,126’E) grønn stake BB; Svartebåane (59°15,799’N010°41,695’E) skjæret BB; øst av Gullholmen; Mål Bile

H3 Start Bile; Gullholmkrakken (59°26,032’N010°34,220’E) grønn stake SB; Hortenskrakken (59°25,442’N010°30,811E) alle fire stakene BB; Hollenderbåen (59°09,557’N010°37,607’E) lykten BB, Storegrunnen (59°12,383’N010°42,733’E) alle tre stakene BB; øst av Gullholmen; Mål Bile

H4 Start Bile; Gullholmkrakken (59°26,032’N010°34,220’E) grønn stake SB; Hortenskrakken (59°25,442’N010°30,811’E) alle fire stakene BB; Hollenderbåen (59°09,557’N010°37,607’E) lykten BB; Tyta (59°09,507’N010°43,268’E) sydmerket BB; Storegrunnen (59°10,318’N010°44,534’E) jernstang BB; øst av Gullholmen; Mål Bile

Anm1. ”Storegrunnen” i H3 og H4 er to forskjellige geografiske posisjoner.

Anm2. Angitte koordinater er kun veiledende.

Poengberegning

Klasser som seiler etter et respittsystem seiler etter tid-på-tid systemet.

Premiering

1/3 av startende båter i hver klasse premieres Vandrepremier: NHK pokalen/Hollænderpokalen – Vinner overall uansett klasse og bane Skaw Race pokalen – Line Honors uansett klasse og bane Nederlandske ambassadens vandrepokal – Vinner av dameklassen

Premieutdeling utenfor Soon Seilforening klubbhus søndag 2. september klokken 12:00. 10. Ansvarsfraskrivelse

Arrangør Soon Seilforening, Norsk Havseiler- og krysserklubb og Kongelig Norsk Seilforening, Huk Aveny 1, 0287 Oslo Tlf. 23275600 Fax. 230275610 E-mail: [email protected]

Seilingsbestemmelser legges ut på Hollænderseilasens side på www.kns.no i løpet av mandag 27.august. Kan også hentes på regattakontoret i Son fra 31. august kl. 1800

Parkering i Son

Det er begrenset med bilparkering i Son. Det vil bli anledning for gratis parkering for deltakerene på tre angitte steder. Se kart på Hollænderseilasens side på www.kns.no

Bevertning etc.

Informasjon om Den Nederlandske Ambassades mottagelse fredag kveld og andre bevertningstilbud vil fortløpende bli lagt ut under Overnatting og Bevertning på Hollænderseilasens side på www.kns.no

Soon Havn

Samtlige deltakere anmodes om å følge havnemannskapets anvisninger for en organisert avvikling av havnen. Kart for en skjematisk havneplan blir å finne på Hollænderseilasens side på www.kns.no Havneavgift fra fredag til søndag er dekket i startkontingenten. Ved bruk av havnen ut over dette må det betales havneavgift til Soon Havn.

Regattakontor Oslo, KNS kontoret, Huk Aveny 1, tlf 23 27 56 00 Fredag 31. august kl. 0900-1600 Son, Soon Seilforening, tlf 99 43 04 30 Fredag 31. august kl. 1800-2100 Lørdag 1. september kl. 0730-2100 Søndag 2. september kl. 0900-1100

Powered by Labrador CMS