Entypesatsning i Trondheim?

Interessen for entypeseiling i Trondheim er stor skal en dømme etter debatten på foreningens hjemmeside.

Publisert

Under et nylig avholdt møte blant Trondheim Seilforenings regattaseilere, ble spørsmålet om en lokal entypeklasse drøftet. Nå følger foreningen opp og innkaller til nytt møte som i sin helhet vil bli viet entypeseiling der man vil diskutere alternative klasser. I tillegg har man satt igang et diskusjonsforum på foreningens hjemmeside der interessen har vært stor. Yngling, Melges 24, J/80, Express, CB66 er hyppigst nevte, men mer avanserte seilere har også tatt til orde for å utvikle en egen flerskrogsbåt for foreningens seilere.

http://www.trondhjems-seilforening.no/

Powered by Labrador CMS