Glade Færderseilere. Usikkert om det blir noe å glede seg over i år.

Færderseilas eller ikke

Koronavirus gir dilemma for KNS-ledelsen.

Publisert Sist oppdatert

I følge terminlisten skal Færderseilasen 2020 arrangeres 12.-14. juni. Per idag er det ingen som vet om det vil være mulig å gjennomføre et arrangement med så mange deltakere på dette tidspunktet. Spørsmålet opptar naturlig nok ledelsen i KNS sterkt, og ifølge generalsekretæren Anders Kristensen vi man komme med en redegjørelse fredag 27. mars.

Slik det ser ut er det tre alternativer, å gjennomføre seilasen som planlagt, utsette eller avlyse regattaen. Velger man alternativ en, risikerer man å måtte avlyse på et senere tidspunkt. Alternativ to forutsetter at man finner et passende tidspunkt til høsten, noe som er vanskelig gitt alle andre allerede terminfestede arrangements både for regatta seilere og i byen Tønsberg. Avlysning er naturlig nok det minst ønskelige alternativ.

Vi avventer redegjørelsen fra KNS med spenning.