FÆRDER: Antall påmeldte båter til Færder'n øker raskt.
FÆRDER: Antall påmeldte båter til Færder'n øker raskt.

Færder’n nærmer seg 350 båter

Antall deltagerbåter nærmer seg normalen, men det blir færre seilere som deltar.

Publisert

Påmeldingene strømmer inn til KNS for Færderseilasen, og antall båter kan nærme seg nivået fra 2019 hvor det var påmeldt 592 båter. Arrangøren har nå startet å fordele båter i ulike klasser, og det vi ser er at antall shorthandedbåter er i voldsom vekst. I 2019 var det bare 24 Doublehanded båter, mens det i år er alt 73 med to seilere, og 8 som seiler solo. Det kan bli mer. 87 båter er i dag ikke fordelt i klasser. Den store veksten i shorthandedbåter gjør at det blir færre seilere per båt som får oppleve gleden av denne regattaen.

Med mannskap

Det er i år, i motsetning til i fjor, lov å seile med mannskap. I båter mellom 34 og 40 fot kan det være opptil fire personer, med en meters avstand, mens det i båter over 40 fot kan være fem.

Det er nå 81 båter påmeldt i Nor Rating, pluss 10 i Nor Rating uten spinnaker. I 2019 var det ca tre ganger flere i hver av disse klassene.

Turklassen har også få deltagere, bare 29 båter, mot 49 i turklassen, og 95 i turglede i 2019.

Du finner påmeldingslisten her

. 2021 2019
Turglede95
J/803
NorRating u/s1031
NorRating81201
Express1218
IF1016
Doublehanded738
First 31,726
Klassiske treseilere3
NorRating u/s Son3
Flerskrog712
Skøyter6
Doublehanded, Tristein16
Tur2949
11 m33
Singlehanded10
Andre87
Sum324470