Informasjon fra NSF

2022: Eira Nilsson fikk prisen i fjor.
2022: Eira Nilsson fikk prisen i fjor.

Hvem får Helly Hansen Youth Award?

Prisen «Helly Hansen Youth Awards», som tildeles seilere mellom 16 og 23 år, skal i år deles ut for fjerde gang.

AV MORTEN JENSEN • Prisen består av seilklær fra Helly Hansen til en verdi av kr 10 000. I tillegg deles det ut en 2. og 3. premie med seilklær til en verdi av henholdvis 5000 og 2500 kroner.

Vinnerne blir offentliggjort 30. desember i år, men først skal det foreslås kandidater til prisen. Disse kandidatene er det opptil landets seilere å komme med forslag på innen 10. november. Blant de foreslåtte kandidatene vil en jury plukke ut tre til fem som går til finalerunden. Kandidatene offentliggjøres og legges ut for avstemming 1. desember og det blir anledning til å stemme på sin favorittkandidat frem til og med 24. desember. Da settes det strek for stemmegivningen.

For å komme frem til de tre til fem kandidatene som det skal stemmes over, vektlegges følgende elementer:

• Originalitet og oppfinnsomhet i arbeidet med å forbedre seg og andre seilere

• Fremgang innenfor seilsportsgrenen vedkommende er aktiv i

• Engasjement for seiling og engasjement for sitt lokale miljø og medseilere

• Hvor miljøvennlig aktivitet og engasjement til vedkommende kandidat er

Du finner alt om HH Youth Award og hvordan du kan avgi din stemme på NSFs nettside, www.norgesseilforbund.org.

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.