Foreningssamarbeid om lasersatsing i Drøbaksund

Fra Optimist til ny klasse

For små foreninger er overgangen til ny jolleklasse etter Optimist sårbar.

Publisert Sist oppdatert

Selv om optimistgruppen på videregående/norgescup-nivå kan bestå av 10–12 seilere også i småforeninger, har seilerne ulik alder og det er få på hvert alderstrinn.

Etter år med svak rekruttering til Optimist for noen sesonger siden, mangler Drøbaksund Seilforening eldre jolleseilere til å skape gode miljøer for klassene Laser og 29er. Hva gjør vi da, når bare én eller to seilere ad gangen vokser ut av Optimisten og skal over i ny klasse?

Må bli i klubben

Blir de nødt til å skifte til en større seilforening og dermed få lengre reisevei i de ukentlige treningsøktene? Hvordan skal små klubber greie å kombinere satsing på både topp og bredde?

Drøbaksund har fostret mange seilere på toppnivå, og vi ønsker å beholde seilere som vil satse. Vår erfaring er at det å ha ivrige og dyktige seilere i klubben også er avgjørende for rekrutteringen av nye seilere.

Samnarbeidsprosjekt

For drøbakseilerne ble løsningen et samarbeidsprosjekt med naboklubbene Bundefjorden og Moss. Gode lasertrenere er mangelvare, men i samarbeid med andre klubber kan vi betale en dyktig trener. Det blir noe lengre reisevei til ettermiddagstreningene, men med enighet om treningssted kan båten bli stående og samkjøring avtales. Vi har også fokusert på å velge et seilsikkert treningssted for å unngå at «bomturene» til trening, som følge av lite vind, blir for mange.

Når storklubber som KNS i tillegg lar seilere fra andre klubber få tilgang til deres treningssamlinger, blir totaltilbudet bra.

Vi håper at samarbeidsordningen er et godt nok tilbud for å opprettholde og øke seilinteressen for våre unge seilere i Drøbaksund Seilforening som går over i ny klasse.