World Sailing visepresident Scott Perry.
World Sailing visepresident Scott Perry.

Perry setter sin lit til Biden

Det sier Scott Perry-supporter Gary Jobson til Seilmagasinet.

Publisert Sist oppdatert

Det er vel kjent at Scott Perry har hatt et visumproblem som har gjort innreise til USA umulig for ham siden 2009. Selv tidligere i år da hans mor lå for døden, kom Perry ikke inn i USA. WS visepresident Gary Jobson som har bistått Perry i å finne advokater i Washington som kan bidra til å løse Scott Perrys dilemma, sier til Seilmagasinet at en løsning vil avhenge av presidentvalget i USA, da det er lite trolig at Donald Trump vil lette innreiserestriksjonene skulle han bli gjenvalgt. Ettersom resultatet av det amerikanske presidentvalget er svært usikkert og på ingen måte klart før etter valget i World Sailing, hevdes det at WS vil løpe en stor risiko ved å velge en president som kan bli ekskludert fra å komme inn i USA i overskuelig fremtid.

Kjenner ikke bakgrunnen

Perry sier selv han ikke kjenner til bakgrunnen for visum nektelsen. Ifølge Gary Jobson jobber også nå to amerikanske senatorer med saken, i tillegg til at Perry selv har vært innkalt til intervju flere ganger av den den amerikanske ambassaden i Uruguay. Scott Perry sier til Seilmagasinet at hans advokater er lite optimistiske med tanke på fremgang i hans sak før Covid-19 situasjoner er under kontroll i USA. Jobson sier altså i tillegg at det må et presidentskifte til.

Påvirker ikke forberedelsene til OL 2028

Gary Jobson, Visepresident WS
Gary Jobson, Visepresident WS

Jobson sier også til Seilmagasinet at han ikke tror Scott Perrys innreisenekt vil ha påvirkning på hans arbeide med forberedelsene til OL i 2028 i Los Angeles. Han tror Perry bare kommer til å stille til valg for en fireårs periode, og at det vil være fullt mulig å gjennomføre møter med partene i USA gjennom elektroniske hjelpemidler. I da er det uansett ikke lett for noen å reise inn og ut av USA, sier Jobson.

Kan ikke gripe inn i WS valg

IOC kan ikke gripe direkte inn i valgene til World Sailing, men dersom Scott Perry stiller til valg som president, kan dette føre til potensiell risiko for omdømmet til både WS og IOC. Dette bekrefter flere kilder i IOC systemet uavhengig av hverandre til Seilmagasinet

Presidens fra boksing

Det er presedens, fra et annet olympisk idrettsforbund for bare ett år siden. Forholdet er knyttet til Gafur Rakhimov, som var president for Olympic Boxing Federation AIBA i 18 måneder før han formelt gikk av i juli 2019.

Denne saken er utvilsomt mer alvorlig enn den er i Scott Perrys tilfelle, men den reiser likevel de samme prinsipielle spørsmål. Det er ingen som direkte anklager Perry for ulovligheter, men det er kjent at han har hatt kontakter i Saudi Arabia med forbindelser til Al-Qaeda, noe amerikanske myndigheter ikke tar lett på.

Rakhimov ble plassert på en svarteliste i 2012 av Office of Foreign Assets Control (OFAC) under US Treasury som er en del av finansdepartementet.

Rakhimov ble direkte advart i et brev fra IOCs etikk kommisjon om ikke å stille som president i 2018, men ignorerte advarselen og ble i november 2018 valgt av AIBA National Federation.

Dette førte til slutt til at IOC startet etterforskning av AIBA på grunn av alvorlige bekymringer over styring, økonomi og dømming, og konkluderte med å stanse AIBAs godkjennelse og fjerne organisasjonen fra enhver sammenheng ved neste års bokseturnering under OL. i Tokyo. Isteden overser en arbeidsgruppe fra IOC konkurransen.

Rakhimov trakk seg til slutt i juli 2019, og AIBA forblir uten valgt president, ingen ansatte og midler til å drive driften og ingen tilgang til IOC-midler før 2024.

Beslutningen om å velge en uegnet kandidat til AIBA har effektivt bidratt til å ødelegge en olympisk sport med over 70 års historie. Usbekistanerne opprettholdt sin uskyld og lovet å fjerne navnet hans fra forbundet, men han står den dag i dag på listen.

Betingelser fra amerikanske sponsorer

Amerikanske sponsorer er gjennom OL de største bidragsyterne i IOCs økonomi. Seilmagasinet forstår at midlene som kommer til IOC fra amerikanske kilder, har visse betingelser, blant annet at man skal være restriktive når det gjelder overføringer til internasjonale forbund hvis ledende tillitsvalgte har innreiseproblemer til USA. World Sailing og IOC møter derfor begge både økonomisk og anseelsesrisiko om Scotty Perry velges nå i oktober. Det vil i verste fall kunne svekke begge forbunds evne til å trekke til seg sponsorer.