World Sailing velger styre denne uken
World Sailing velger styre denne uken

Kamp om posisjonene i World Sailing

Første elektroniske valgrunde startet 9. oktober og allerede innen utgangen av denne uken kan vi få svar på hvem som skal lede det internasjonale seilforbundet de neste fire årene.

Publisert

Sett med norske øyne knytter dert seg særlig interesse til om Norges Seilforbunds president, Jørgen Stang Heffermehl når opp blant de syv visepresidentene som i tillegg til presidenten utgjør styret i World Sailing. Disse velges i inneværende uke, men om det blir stemmelikhet mellom to eller flere på 7. plass må det omvotering til etter 2. november. WS har i alt 145 medlemsnasjoner, men cirka ti prosent av dem har ikke vedlikeholdt sine kontingentforpliktelser og kan derfor ikke stemme. Trolig faller også flere stemmeberettigete bort, men ettersom det nå skal stemmes elektronisk og ikke ved personlig fremmøte vil det bli avgitt flere stemmer enn ved siste valg i 2016. Medlemmene skal stemme på syv visepresidenter og en presidentkandidat. Den åttende visepresidenten velges av utøverne og er deres representant.

Gerardo Seeliger

Når det gjelder valg av president skal det velges mellom fire kandidater. Bare Gerardo Seeliger kommer ikke fra det sittende styret og kan derfor ikke klandres for World Sailings elendige økonomiske stilling. Han har lang erfaring som tillitsvalgt leder av klasseklubbene for flere OL klasser og har hatt mange verv tidligere i WS. Han har dessuten gode kontakter mot IOC som betaler cirka 60 prosent av WS inntekter gjennom lisensinntekter fra OL.

Kim Andersen

Den sittende presidenten Kim Andersen er kjent for å være visjonær, men kontroversiell. Han og tidligere CEO Andy Hunt får mye av skylda for forbundets økonomiske stilling. Han har hatt tre saker mot seg i WS etikk kommisjon, noe som er unikt i forbundets historie. I den første gikk han klar, i den andre fikk han en kraftig advarsel og i den tredje, som fremdeles er under behandling, har kommisjonens oppnevnte saksbehandler CAS juristen Laurence Burger ennå ikke rukket å avhøre Andersen, etter manges mening fordi han har trenert behandlingsprosessen ved formelle innsigelser til kommisjonens sammensetning og beslutningsevne. Etter det Seilmagasinet kjenner til skal Andersen forklare seg 15. oktober. Burgers rapport vil derfor være klar en eller to dager senere, rett etter at første valgrunde er avsluttet. Om rapporten kommer ut i Andersens disfavør vil han temmelig sikkert anke til WS Judicial Board, slik at sluttstrek neppe kan settes før nærmere slutten av året. Med mindre en av kandidatene har oppnådd flertall med mer enn 50 prosent av stemmene skal det holde ny valgrunde mellom de to med flest stemmer. Om en av disse er Kim Andersen skal altså medlemmene stemme på en kandidat de ikke vet sikkert om vil være skikket til å lede World Sailing de neste fire årene.

Scott Perry

Scott Perry har sammen med Jan Dawson vært styrets økonomiske tillitsperson og har sittet i Audit Committee sammen med Dawson og valgkomiteens leder Phil Cotton. Det er derfor vanskelig for ham å fristille seg fra forbundets misere, og i sitt valgmanifest tar han også et kraftig oppgjør med styret han selv har vært en del av. I tillegg har Scott Perry ikke hatt innreisetillatelse i USA siden 2009 og det er høyst usikkert når og hvis han noensinne vil kunne komme inn i landet der har har sin utdannelse og store deler av familien boende. Selv representerer Perry Uruguay.

Quanhai Li

Fjerdemann på listen er kineseren Quanhai Li. Han har liten seilererfaring, men fikk jobben som takk for god innsats i forbindelse med avviklingen av den olympiske regattaen i Quingdao i 2008. Quanhai li har sittet i styret i åtte år. Han skal ha gjort lite av seg, men hevder nå at dersom han blir valgt vil det åpne opp for store kinesiske pengebidrag. Man kan jo alltids spørre seg om hvorfor ingen av disse kildene dukket opp i den tiden Quanhai Li satt som visepresident.

Gerardo Seeliger og Scott Perry er begge intervjuet i Seilmagasinet, henholdsvis torsdag 8. og fredag 9. oktober. Quanhai Li skulle ha vært intervjuet idag, men må usette dette på grunn av arbeidspress etter kinesiske helligdager, mens Kim Andersen prioriterer ikke å la seg intervjue av Seilmagasinet.