Seilsportsligaen 2016

Grønt lys til tre nye foreninger
Grønt lys til tre nye foreninger

Grønt lys til tre nye foreninger

Seilsportsligaens 2. divisjon er fylt opp med de tre siste foreningene.

Publisert Sist oppdatert

Etter årets sesong var det tre ledige plasser i den nye seilsportligaens 2. divisjon, og disse tre plassene var det fem foreninger som var interesserte i. 17. desember hadde det nyetablerte ligastyre møte og avholdt loddtrekning, noe som resulterte i at de tre plassene tilfalt:

 • Frognerkilen Seilforening
 • Malvik & Stjørdal Seilforening
 • Sandefjord Seilforening

De to andre foreningene ble satt på venteliste i fall noen andre foreninger skulle trekke seg, og i prioritert rekkefølge ble det:

 1. Grimstad Seilforening
 2. Christianssands Seilforening

STOR INTERESSE. Hvor de forskjellige rundene skal avholdes til neste år, klarte ikke ligastyret å bestemme seg for. Men interessen for å arrangere seilsportsligaen er stor.

– Vi har fått hele 10 søknader om å arrangere seilsportsligaen til neste år, og det er veldig gledelig, forteller Jon Amtrup i Norges Seilforbund.

– Ligastyret syntes imidlertid at de ikke hadde fått nok dokumentasjon. Denne blir innhentet nå, og intensjonen er å bestemme arrangører før jul. De ti søkerne har fortsatt like store muligheter, sier han.

SNUR. Jon Amtrup forteller også at ligastyret har valgt å snu på rekkefølgen når det gjelder arrangementene. Tidligere hadde man bestemt seg for å arrangere de to første rundene på Vestlandet, mens de to siste skulle gå på Østlandet. Men nå har man snudd på rekkefølgen. De to første rundene går i øst, de to neste i vest.

– Årsaken er sportslig. Vindforholdene på Østlandet er mer ustabile om høsten enn på våren. I vest er det mer sesonguavhengig, sier Amtrup.

NAVNEFORVIRRING. Ligastyret har også valgt å endre navn på de to divisjonene.

– Man tenkte først at  de to divisjonene skulle hete Eliteserien og 1. divisjon, men vi erfarte at det ble veldig uklart. Så nå kalles en spade for en spade; det blir 1. divisjon og 2. divisjon, sier Amtrup.

Det nye ligastyret består av syv personer; to representanter fra Norges Seilforbund, tre fra 1. divisjon og to fra 2. divisjon. De syv er:

 • Kristian Fæste, Norges Seilforbund (leder)
 • Torunn Sætre, Norges Seilforbund
 • Karl Kjørstad, KNS (1. divisjon)
 • Leif Middelthon, Stavanger Seilforening (1. divisjon)
 • Marius Maaseide, Ålesunds Seilforening (1. divisjon)
 • Remi Rasmussen, Bodø Seilforening (2. divisjon)
 • Truls Rognerud, Oslo Seilforening (2. divisjon)