FORSTERKET: S/Y Sarah fikk styresytemet forsterket på produsentens regning før 58-foteren kryset Atlanterhavet i 2019.

– Kjent styreproblem på Hanse 588

Thomas Nicolaisen seilte til Karibia i søsterbåt for to år siden, men fikk bygget om styreproblemet før båten krysset Atlanterhavet.

Publisert

I forrige uke ble mannskapet på Hanse 588 «Charlotte Jane III» evakuert ombord til en annen ARC-deltager. Styresystemet sviktet, og heller ikke nødstyringen var til hjelp.

– Girboksene til rattet har svakheter på denne modellen. Dette skjedde med meg i Biscaya. Lewmar rettet opp i problemet med girboksene, men da var boltene Hanse brukte til å feste boksene til skroget for dårlige. Hele denne installasjonen er dårlig, og det er verftet klar over, forteller Thomas Nicolaisen til SEILmagasinet. Han seilte «S/Y Sarah», byggenummer 19 av denne modellen, og deltok i ARC i 2019. Styresystemet sviktet alt året før, og det sviktet flere ganger. Først røk girboksen, som overfører bevegelsene fra rattet til roret. Så røk feste til selve girboksen nesten ett år senere.

Thomas Nicolaisen har solgt «S/Y Sarah».

Har ingen fakta

SEILmagasinet har vært i kontakt med Raoul Bajorat, utviklingssjefen hos Hanse og Gregor Bredenbeck som hadde denne jobben tidligere, og er nå styremedlem i verftets organisasjon. De har fått lese Thomas Nicolaisens uttalelser.

– Vi kjenner til hendelsen i ARC via båtens forsikringsselskap, men har ingen fakta. Derfor kan vi ikke sammenligne dette med hva som skjedde med «S/Y Sarah», uttaler Bajorat på videokonferanse med redaksjonen.

Hanse er av den oppfatning at roret på båten har truffet ett eller annet i vannet, og at hendelsen har skjedd helt uventet.

– Vi er glade for at båten flyter og at mannskapet er reddet. Vi håper også båten blir reddet. Da kan vi få en klarhet i hva som har skjedd. Vi vil støtte båteieren så godt vi kan, sier Bredenbeck.

Underdimensjonert

Etter diverse meldinger fikk Hanse-eieren Lewmar ned til Spania for å se på styringen. Da hadde Nicolaisen hatt gjentagende dårlige opplevelser med båten. Det er Lewmar som har levert den tekniske løsningen, og de ga «S/Y Sara» seilingsforbud før styringen var oppgradert. Leverandøren mente at systemet som Hanse brukte var underdimensjonert i forhold til båtens store ror.

– Jeg fikk god oppfølging av Lewmar og Hanse, men undrer hvorfor verftet ikke har oppgradert søsterbåtene også. Jeg antar at «Charlotte Jane III», som ble evakuert midt i Atlanteren fikk de samme utfordringene som vi hadde i 2018.

– Det er merkelig at Lewmar kritiserer dimensjoneringen. Det er dem som har dimensjonert utstyret, og var med på utviklingen av båten, forteller Bajorat. Hanse er av den oppfatningen at styresystemet er riktig dimensjonert. Hanse er glade for at dimensjoneringen var slik at roret og rorhylsen.

GIR: Først røk tannhjulet i girboksen i styresystemet.
FESTE: Senere røk festeskruene til girboksen.

Ingen nødstyring

– Styresystemet på Hanse 588 er lagt opp slik at rattene kan fungere individuelt. Om det ene rattet skulle svikte, så skal det være mulig å koble det fritt, og benytte det andre rattet. Dette er nødstyresystemet, forklarer Nicolaisen. På «Charlotte Jane III» var det styrbord ratt som sviktet først, men babord ratt sviktet også ikke lenge etter. Autopiloten er også festet til girboksen, og om skruene til den har sviktet slik det gjorde på «S/Y Sarah», så kan heller ikke autopiloten brukes til nødstyring.

– Jeg brukte svært mye tid på dette. Jeg var på verftet å diskuterte problemene med verftet forteller Nicolaisen.

Hanse bekrefter at det er slik nødstyringen på modellen er lagt opp. Å bruke nørorkult vil fungere dårlig på en slik stor og tung båt mener de. Hanse 588 er en oppgardering av Hanse 575, men har et annet styresystem. 575 bruker Jefa.

Ikke den eneste

Etter at SEILmagasinet skrev om saken tirsdag 7. desember har styresystemet blitt diskutert på den lukkete Facebook-gruppen «Hanse588 & 575». Her kommer det frem at Hanse 588 «Bounty» hadde problemer med styringen under ARC i 2019, og at «Y Knot» hadde tilsvarende problemer for ett år siden.