Her er fremtiden

Glem seilsporten slik vi kjenner den idag. Den utviklingen som America´s Cup nå fronter vil gradvis penetrere resten av sporten også.

Publisert

Denne videoen viser ikke bare AC45 klassen under seil, men også hvordan alt rundt seilingen blir mer og mer teknologistyrt. Grafikk og bilder smeltes sammen til et hele for produksjon til TV og internet og avansert tracking gjør det mulig å drive seilasene fra land. Blant annet vil trolig dommerne "på banen" sitte tørt og varmt og følge båtenes bevegelser ned til centimeters nøyaktighet på skjermer, og sende sine domsavgjørelser til båtene elektronisk.

Naturlig nok vil det ta tid før disse løsningene kan anvendes i en videre sammenheng, men når man ser hvordan den teknologiske utvikling har gjort gårsdagens kostbare og kompliserte løsninge gangbare innefor alle områder idag, er det bare fantasien som

begrenser utviklingen.

Beslutningene tatt på ISAFs halvårsmøte underbygger denne tendensen og for første gang i seilsportshistorien kan det sse ut som om Olympisk seiling og America´s Cup tenker i samme baner.

Denne videofilmen viser hvor langt man allered er kommete.