Hold an, sier Nilsson
Hold an, sier Nilsson

Hold an, sier Nilsson

Etter at det har blitt kjent at Færderseilasen inngår som en del av en Nordeuropeisk serie der IRC er gjeldende respittregel har NORC-sjefen Thomas Nilsson tatt til orde for å stoppe opp og tenke seg om.

Publisert

Her er Thomas Nilssons kommentar til utspillet fra arrangøren av Baltic IRC Cup:

I kjent vinterstil konstaterer jeg at de ulike ratingdiskusjonene er i ferd med å blusse opp igjen i de ulike media og dette har gjort at både NORLYS og NORC den siste tiden  har gjort sine felles refleksjoner rundt dette.

 

NORLYS målsetning er å kunne tilby LYS-regelen til bredden av norske seilere, mens NORC er en interesseorganisasjon for toppnivå innen respittseiling og en tilrettelegger med målsetning om gode og rettferdige arrangementer for de beste og mest aktive seilerne.  NORLYS er per dags dato i tillegg IRC national rule authority for Norge, da måledataene i deres database er grunnlaget for norske IRC målebrev når det er behov for slike målebrev.  NORLYS har i samråd med NORC en klar oppfatning av at det ikke bør åpnes for flere ratingssytemer i Norge enn det er seilere til.  Det er et felles ønske for begge organisasjonene å samle flest mulig "tilsvarende" båter til seilaser i et format som er tilpasset nivået til de som deltar.

 

Når det gjelder valg av toppnivå respittsystem, vil det uansett kun være snakk om et par titalls båter  dette gjelder i Norge , uansett hvilken måleregel man måtte velge og falle ned på, og innføringen av nye måleregler vil derfor ikke øke deltagelsen på dette nivået, men heller splitte med færre deltagende båter i flere klasser som resultat. De ulike ratingdiskusjonene bærer derfor preg av at  det her bygges opp veldig store bølger på et bittelite hav.

 

Uansett mener begge organisasjonen det er uheldig at man setter døren åpen for innføring av nye respittsystemer uten politisk føring. Flere alternative systemer vil nemlig medføre følgende:

 

- mindre konkurranse, redusert idrettslig kvalitet og lavere sportslig nivå som naturlig konsekvens.

- skaper problemer for arrangører og øker kostnadene på arrangementene. For en arrangør er det knapt nok lønnsomhet i dagens deltakelse når det gjelder seiling på toppnivå innen respitt. Deler vi opp i flere klasser vil kostnadene mest sannsynlig øke og det er liten grunn til å tro at deltakelsen vil øke tilsvarende.

 

Seilsporten er derfor tjent med en sterkere styring for å favorisere det idrettslige, nemlig at flest mulig og mest mulig like båter konkurrerer mot hverandre. Her burde kanskje våre nasjonale myndigheter føle ansvar. Slike direktiver virker nødvendigvis som en rød klut på mange, men her må vi forstå hva det dreier seg om. Det er ikke snakk om å styre seilernes valg av båttype eller klasse, men når vi velger respittsystem er det for å skape mulighet for flest mulig til å konkurrere på mest mulig rettferdig måte tiltross for ulike båter og ikke minst skape trygghet og forutsigbarhet. Det sier seg selv at det blir forvirrende og ødeleggende for sporten om flere systemer benyttes for tilsvarende typer konkurranser.

 

Det kan kanskje være interessant for en seilforening å hive seg på den gratis markedsføringen de får ved å invitere til seiling under nye ratingregler som er i vinden bokstavlig talt, men dette er som å pisse i buksa i den nasjonale seilsportens interesse. Vi trenger ikke flere respittsystemer samtidig og bør ikke hive ut det vi har før vi har et bedre alternativ. Lite tyder på et slikt alternativ eksisterer i dag.

 

NORLYS og NORC er enige om at grunnlaget for suksess for en regatta ikke hvilket ratingssystem som benyttes, men at MANGE tilnærmet like båter seiler mot hverandre og at resultatet føles sånn noenlunde rettferdig (i den grad det er mulig innen respittseiling).   Man er også enig om at det er viktig at man benytter seg av demokratiske prosesser og at norske seilere har påvirkningskraft igjennom demokratiske valgordninger slik man i dag har i både LYS og ORC.

 

Både NORLYS og NORC er av den oppfatning at en av de viktigste suksess faktorene er et godt samarbeid mellom landene i Nord Europa (dvs i det område det fleste av oss seiler) og at dette foregår på forbundsnivå og at man igjennom disse organene  enes om hvilken regel som skal benyttes på elite nivå i vår region. Uten en slik politisk føring er det de kommersielle interessene som setter agendaen og det er vi ikke tjent med. Det er også ønskelig at en slik dialog også gir samarbeid mellom de ulike breddereglene i de ulike landene

 

Innføringen av event nye måleregler i Norge KAN og MÅ IKKE  basere seg på at man hører på de som roper høyest og som i de fleste tilfeller kun har som agenda å promotere et ratingsysten som favoriserer seg og sin båt.

 

Powered by Labrador CMS