UTSATT: Den nasjonale strandryddeuken som skulle ha funnet sted denne våren er utsatt til høsten og til tiden rundt den internasjonale strandryddedagen 21. september.

Strandryddeuken er flyttet til høsten

– Det er trist, men det er ikke forsvarlig å mobilisere til en nasjonal ryddedugnad når Norge og verden står midt oppi en så prekær situasjon, sier Fanny Pindsle i Hold Norge Rent.

Publisert Sist oppdatert

Norges største kollektive ryddedugnad er derfor flyttet til høsten, men akkurat nå foregår det en enda større dugnad i Norge.

– I år er den viktigste dugnaden å gjøre det vi kan for å forhindre smittespredning. Derfor utsetter vi strandryddeuken og anbefaler alle å vente med å rydde inntil videre, sier Pindsle, som er prosjektleder for strandryddeuken.

I stedet håper Hold Norge Rent det vil være mulig å gjennomføre dugnaden i september i forbindelse med den internasjonale strandryddedagen, som er 21. september.

Begrenset avfallskapasitet

Foruten smittefaren større grupperinger utgjør, er det også andre hensyn å ta:

– Hvert år rydder frivillige mange hundre tonn avfall, og for å gjennomføre Strandryddeuken er Hold Norge Rent derfor avhengig av et nært samarbeid med avfallselskapene. Beskjeden fra myndighetene er at samfunnskritiske tjenester skal prioriteres, og spesielt avfallsselskapene har begrenset kapasitet og skal ikke belastes med avfall fra ryddeaksjoner i nåværende situasjon, heter det i en pressemelding fra Hold Norge Rent.

LOKALT: Lokal strandrydding kan skje innenfor de restriksjonene som til enhver tid gjelder.

Den ideelle foreningen som arbeider mot forsøpling av Norge, er imidlertid ikke helt avvisende til all strandrydding. Om lokale forhold tillater det kan rydding foregå så lenge restriksjoner overholdes og anbefalinger respekteres.

– Alle som ønsker å rydde eller legge til rette for rydding innenfor rammene av nåværende restriksjoner, anbefales å avklare planene med kommunelegen, heter det i en melding fra Hold Norge Rent

Koronavirus preger seilforbundets miljøarbeid

Norges Seilforbund har gjennom flere år engasjert seg i arbeidet med strandrydding og et renere hav. Thomas Nilsson er prosjektleder for NSFs kampanje #holdhavetrent, som igjen er en del av FNs verdensomspennende kampanje Clean Seas - Turn the tide on plastic.

– Det er klart at korona-situasjonen også preger seil-Norge og ikke minst mange av de planene vi hadde. Vi hadde også tenkt å lansere vårt forsterkede miljøengasjement ved å arrangere ulike ryddeaksjoner under strandryddeuken, så når den nå går av stabelen på et senere tidspunkt, vil dette være dagen hvor vi mobiliserer seil-Norge til stor dugnad og en masse ryddeaksjoner langs hele kysten vår, sier Thomas Nilsson.

Han forteller at Interessen i landets seilforeninger for NSFs miljøengasjement er formidabelt, og at over 20 seilforeninger har meldt sin interesse for å være med på et pilotprosjekt som går ut på å miljøsertifisere seilforeninger i Norge.

#holdhavetrent-kampanjen har for øvrig nettopp lansert sin nye nettside som omhandler NSFs miljøengasjement.