Høringsdokument om lisensavgift utsendt

Dokumentet som i løpet av dagen kan lestes ned fra denne siden er nå send ut til foreninger, kretser, regattautvalg, dommerutvalg og regel- og appellutvalg i NSF med svarfrist satt til 30. november.

Publisert

Dokumentet som kan lastes ned, er utarbeidet av Lisens-komiteen oppnevnt på seiltinget i 2009, med formål å utarbeide et forslag til hvordan lisens kan innføres for seiling i regi av Norges Seilforbund.

Lisens komiteen består av følgende:

Peter Larsen (President i NSF),

Pål Fevang (NSF Styre),

Vidar Utne (Bærum Seilforening),

Håvard Ravn Ottesen (NORLYS),

Thomas Nilsson (NORC),

Per Bøymo (KNS),

Jan Hjellestad (Hordaland Seilkrets)

Høringen er ikke en avstemming, men et forslag, som sammen med tilbakemeldingene fra seilforeninger, kretser, NSF utvalg (regattautvalget, dommerutvalget og regel- og appellutvalget) skal behandles av Norges Seilforbunds styre den 7. Desember.

Seilforeningene og kretsene inviteres til å melde tilbake innen høringsfristens utløp om de støtter lisens-komiteens forslag eller hvilke endringer som eventuelt foreslås gjennomført. Alle innkomne kommentarer og forslag, vil være tilgjengelige for styret før behandlingen.

I brevet som er undertegnet av Seilforbundets president Peter L. Larsen anbefales at forslagene knytter seg opp til Seiltingets vedtak, men det er også av interesse å få tilbakemeldinger på hvordan lisens kan utvikle seg videre etter Seiltinget i 2011.

Seilere i entypeklasser betaler en personlig lisens som for Junior aktive, 13-19 år er 250 kr i året. Voksne aktive, 20-70 år betaler  330 kr i året. For deltakere i respittklasser betaler seilforeningene kr 150 per båt for hver regatta. Disse står fritt hvor mye av dette beløpet de vil ligge på startkontingenten. Lisensbeløpet for personlig lisens gjelder samtidig som premie i en forsikringsordning for seilerne.

Seilforbundet regner på denne måten å hente inn i overkant av en million kroner årlig.

Les mer her i løpet av dagen

Powered by Labrador CMS