Høringsrunde til grunn for nye LYS regler

Ordlyden i siste del av de nye LYS reglene blir basert på resultatene av en oppsummering etter en høringsrunde. Her kan du se hva deltakerne svarte

Publisert

LYS-komiteen har møte mandag – førstkommende. Etter dette vil NORLYS måtte ratifisere teksten hos NSF.

Dermed skal de nye reglene være klar i uke 50 rett før årsmøtet i NORLYS fredag 12. desember

Sakser fra oppsummering av høringsrunden

 

Antall svarpersoner: 669

1. Flervalgsspørsmål

Etter dagens LYSregler er det i dag lov å ha følgende seil ved kappseiling:

- 1 (ett) storseil

- 3 (tre) forseil (inklusive stagseil)

- 2 (to) spinnakere eller asymmetriske spinnakere

I tillegg er det lov å ha et stormstorseil, stormfokk, en hardværsfokk og et transportstorseil (ombord men ikke i bruk)

Har du flere seil tilgjengelig enn hva som er tillatt i dagens regler?

Nei - har færre 64,6%

Nei - har like mange som det som er tillatt 16,6%

Ja - har flere spinnakere eller asymm. spinnakere 13,6%

Ja - har flere forseil (inklusive stagseil) 10,9%

Usikker 0,1%

Ikke besvart 0,4%

2. Ja/nei-spørsmål

LYS reglene har blitt kritisert for at begresningen på maksimalt 2 spinnakere/asymmetriske spinnakere er kostnadskrevende for enkelte båter. Dette da båter med både spinnaker og asymmetrisk spinnaker velger den letteste av hver og legger igjen hardværsseilet.

I et forsøk på å åpne for enklere regler er det fra NORLYS foreslått

Det tillates bruk av maksimalt 6 seil til regattaseiling.

Dette åpner for at det er tillatt med blant annet

- et storseil, to forseil og tre "flyvende forseil" evt

- et storseil, tre forseil og to "flyvende forseil"

Vil du synes dette er en forenkling som av regelverket for 2009?

Ja 63,8%

Nei 35,4%

Ikke besvart 0,7%

3. Ja/nei-spørsmål

Flere båter blir nå levert med Code 0 som et mulig seil i båtens seilgarderobe. For disse båtene vil det bli regnet ut et eget måltall hvor Code 0 er tatt med i beregningen, i dag er dette ikke tillatt i andre båter.

Code 0 er et seil som ikke er festet til forstaget, og blir internasjonalt regnet som en asymmetrisk spinnaker.

Det er foreslått å tillate dette som et av de tillatte flyvende forseilene (uavhengig om antallet er max 2 (dagens regler) eller om det åpnes for flere (se annet spørsmål).

Vil du synes en slik endring er riktig fra og med 2009 sesongen?

Ja 62,2%

Nei 35,3%

Ikke besvart 2,5%

4. Ja/nei-spørsmål

LYS seilerene er en gruppe med seilere som er både "keene" regattaseilere og seilere som er mer turorienterte.

LYS-tallet representerer båtens fartspotensiale i middels vindstyrke (ca 5 m/s) ved seiling i alle retninger mot vinden (sirkelbane).

For å differensiere mellom LYS grupperingene er det foreslått å definere LYS racing og LYS crusing. I LYS cruising er tanken at måltallet skal være representativt med få seil, mens det i LYS racing åpnes for noen flere seil.

Å innføre denne delingen, vil medføre en noe høyere LYS avgift og -tall for LYS-Racing og vil i fall medlemmene ønsker det være gjeldene fra 2010 sesongen (om to år).

Vil du synes dette er riktig vei å gå?

Ja 58%

Nei 41%

Ikke besvart 1%

5. Flervalgsspørsmål

Hvor i trekanten mener du at du og din båt hører hjemme?

Øverste del (ORCi/Entype) 8,4%

Midterste del (LYS Racing) 30,6%

Nederste del (LYS Cruising) 58,4%

Vet ikke 2,1%

Ikke besvart 0,4%

 

 

 

Powered by Labrador CMS