29er
29er

Hvem vil være NC-arrangører i 2011?

30. april starter NC-sesongen 2011. Men hvor?

Publisert

Nylig satt klasseklubbene for Optimist, Zoom8, Europajolle, Laser, 29er og RS:X seg ned sammen og fastsatte datoene for neste års norgescup i de samme klassene og etter samme opplegg som i år. Det betyr fellesarrangementer med et varierende antall klasser.

DATO, MEN IKKE STED. Nå er datoene bestemt og når de enkelte klassene skal seile, men hvor de ulike NCene skal gå, vil foreligge først etter at søknadsfristen 8. november er passert. Innen den dato inviteres landets seilforeninger til å søke om arrangementete, som fordeler seg slik:

30.04–01.05 NC for Optimist, Zoom8, E-jolle, Laser 4.7, 29er, RS:X

14.05–15.05 NC for Optimist, Zoom8, E-jolle, 29er

21.05–22.05 NC for Laser, 29er, RS:X

28.05–29.05 NC for Optimist, Zoom8, E-jolle

03.09–04.09 NC for Optimist, Zoom8

10.09–11.09 NC for E-jolle, Laser, 29er

17.09–18.09 NC for Laser (?) – og Lagcup Optimist

24.09–25.09 Lag-NM E-jolle

Snarest mulig etter 8. november vil klasseklubbene holde et tildelingsmøte der de ulike arrangementene fordeles.

– Vi håper å motta mange gode søknader, heter det fra klasseklubbene.

NM for Laser og Laser Radial er for øvrig tidfestet til 26.–28. august, men dette arrangementet er det Norges Seilforbund som sender ut forespørsel om