Hvide Smith fortsetter i ISAF Council

Årsmøtet i den skandinaviske seilunionen kom til kompromiss ved valget av delegater til ISAF Council.

Publisert

Stig Hvide Smith og finnen Kurt Lönnqvist sto på valg da gruppe G skulle nominere sine delegater til ISAF Council for den enste fire års perioden. Danskene hadde også foreslått sin egen forbundspresident Hans Natorp og det lå derfor an til kampvotering under årsmøtet som fant sted i Reykjavik før helgen.

Møtet kom imidlertid frem til et kompromiss som sikrer de to eksisterende delegatene fire nye år, mens Natorp vil få delta som observatør uten direkte stemmerett, ettersom gruppe G uansett bare får to stemmer. Trolig vil ordningen medføre at de tre blir enige seg i mellom hvordan gruppe G skal stemme samlet.

Det er etter vår mening ingen god løsning ettersom Norge ved en slik ordning igjen kan bli tvunget til å stemme mot egen vilje, slik som skjedde under den viktige avstemmingen om seilbrett vs kite ved halvårsmøtet tidligere i år. Gruppe G er en av de få, om ikke den eneste gruppen der delegatene er bundet av en pakt som innebærer at deres stemmegiving er bundet av flertallet.

Kompromisset i helgen innbærer også at Natorp velges inn som regulært councilmedlem om fire år.