Internett-regatta er fremtiden

Det er OneStar seiler Trond Åsvoll som sier dette, etter at det nye systemet med sms, internettkontakt, og blogging ble prøvd ut under fjorårets TwoStar seilas.

Publisert

Under TwoStar seilasen i fjor kunne publikum følge båtenes posisjon, fart og kurs på et kart via Poition Guard, forteller Åsvoll til Agderposten. I tillegg kunne seilerne sende bilder og blogger til publikum. Åsvoll, som snart begynner treningen til sommerens OneStar-regatta, forteller at han er veldig begeistret for det nye systemet, og mener dette er fremtiden innen seilsport. - Det betyr mye at noen heier på deg når du ligger litt etter, og det eller beste er å bli ringt opp om natten av folk som glemmer å presentere seg. I tillegg til underholdningsfaktoren for publikum gir det også seilerne en ekstra trygghet å vite at folk følger med og vet hvor de befinner seg til en hver tid.